Wiercimy

Energy Finance 2006 ? pozyskiwanie środków na odnawialne źródła energii elektrycznej

Koncern Energetyczny ENERGA SA jest patronem dorocznego seminarium "ENERGY FINANCE 2006 -ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII", które odbędzie się w Warszawie w najbliższy piątek 28 kwietnia 2006 r. Tematem przewodnim seminarium zorganizowanego przez Gdańską Akademię Bankową działającą przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową będzie finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Znaczenie tych inwestycji będzie stale wzrastało z uwagi na fakt zwiększającego się z roku na rok wymaganego odsetka energii dostarczanej do odbiorców, a pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z europejskimi dyrektywami w 2010 r. ma to być aż 7,5 proc. energii elektrycznej. Już dziś 3,5 proc. energii sprzedawanej przez Koncern Energetyczny ENERGA SA pochodzi ze źródeł odnawialnych. To jeden z najwyższych wskaźników w Polsce - średnia dla kraju wynosi bowiem ok. 2 proc. Dokument "Polityka energetyczna Polski do 2025 r." stwierdza, iż dla uzyskania wskaźnika 7,5 proc. udziału źródeł odnawialnych w 2010 r. należy zainstalować w latach 2005-2010 około 2.000 MW w elektrowniach wiatrowych, umożliwić

Koncern Energetyczny ENERGA SA jest patronem dorocznego seminarium „ENERGY FINANCE 2006 -ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”, które odbędzie się w Warszawie w najbliższy piątek 28 kwietnia 2006 r.

Tematem przewodnim seminarium zorganizowanego przez Gdańską Akademię Bankową działającą przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową będzie finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Znaczenie tych inwestycji będzie stale wzrastało z uwagi na fakt zwiększającego się z roku na rok wymaganego odsetka energii dostarczanej do odbiorców, a pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z europejskimi dyrektywami w 2010 r. ma to być aż 7,5 proc. energii elektrycznej. Już dziś 3,5 proc. energii sprzedawanej przez Koncern Energetyczny ENERGA SA pochodzi ze źródeł odnawialnych. To jeden z najwyższych wskaźników w Polsce – średnia dla kraju wynosi bowiem ok. 2 proc.

Dokument „Polityka energetyczna Polski do 2025 r.” stwierdza, iż dla uzyskania wskaźnika 7,5 proc. udziału źródeł odnawialnych w 2010 r. należy zainstalować w latach 2005-2010 około 2.000 MW w elektrowniach wiatrowych, umożliwić współspalanie biomasy w elektrowniach węglowych dla uzyskania ok. 1.000 MW oraz pozyskać ok. 5 mln ton biomasy. Zakłada też rozwój elektrowni wodnych. To wszystko oznacza ogromne inwestycje. Zarzucenie ich spowoduje jednak konieczność zakupu przez Polskę brakującej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W seminarium udział wezmą przedstawiciele instytucji związanych z energetyką (regulatorzy rynku, kadra zarządzająca firm produkujących i dystrybuujących energię, dostawcy i producenci sprzętu itp.) oraz eksperci sektora finansowego. Jak zapowiada organizator, Gdańska Akademia Bankowa, podczas spotkania poruszone zostaną zarówno kwestie makroekonomiczne: konsolidacja sektora, prywatyzacja, kwestie podatkowe, regulacje prawne, rola regulatorów rynku w zakresie wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii, jak również źródła finansowania inwestycji oraz istotne aspekty ochrony środowiska.

Seminarium „ENERGY FINANCE 2006 – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Środowiska oraz Towarowej Giełdy Energii S.A. Jego sponsorem, obok Koncernu Energetycznego ENERGA SA jest także Nordea Bank Polska SA.

A to już wiesz?  Mistrzostwa Polski Weteranów z TEEKANNE: fotorelacja

Program seminarium zamieszczono na http://www.gab.com.pl/ef2006/

Koncern Energetyczny ENERGA SA jest jednym z największych dystrybutorów energii odnawialnej oraz największym przedsiębiorstwem dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. Główny przedmiot działalności ENERGI stanowią przesył, dystrybucja, obrót energią elektryczną oraz jej wytwarzanie. ENERGA obsługuje blisko 2,7 mln klientów na obszarze 75 tys. km kw. i ma 17-procentowy udział w rynku energii elektrycznej w kraju. Eksploatuje 6,2 tys. km linii wysokiego napięcia, 64,6 tys. km linii średniego napięcia oraz 82,6 tys. km linii niskiego napięcia. Sprzedaje około 17 TWh energii rocznie, z czego 3,5 proc. pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy