Pożyczka

Profil w mediach społecznościowych zdecyduje o wysokości pożyczki

Profil w mediach społecznościowych zdecyduje o wysokości pożyczki
Bielsko-Biała, 6 kwietnia, 2017 roku Sławomir Pawlik, CEO Profi Credit: Profil w mediach społecznościowych zdecyduje o wysokości pożyczki – firmy pożyczkowe sięgają po nowe narzędzia

Bielsko-Biała, 6 kwietnia, 2017 roku

Sławomir Pawlik, CEO Profi Credit:

Profil w mediach społecznościowych zdecyduje o wysokości pożyczki – firmy pożyczkowe sięgają po nowe narzędzia scoringowe
W sektorze pożyczkowym trwa wyścig po coraz bardziej wiarygodnego klienta. W zawodach tych poza samą ofertą cenową, coraz większą rolę odgrywają czas wydania decyzji, koszt weryfikacji zdolności kredytowej, źródła wiarygodnych informacji o kliencie, samoobsługowość, ograniczenie formalności i komfort klienta. Po części wynika to ze zmiany pokoleniowej wśród klientów firm pożyczkowych. Coraz częściej są to tzw. millenialsi – osoby świadome swoich praw konsumenckich, potrzeb, możliwości, biegle korzystające z nowoczesnych technologii, ceniące swój czas i wygodę. W Polsce to grupa licząca 11 mln osób.

Chęć dostosowania produktów i obsługi do oczekiwań tej grupy społecznej sprawiło, że firmom pożyczkowym nie wystarczają już tradycyjne źródła wiedzy o klientach. Co miesiąc w całej Europie o pożyczkę online aplikuje ok. 9 mln millenialsów, ale zaledwie 13% wniosków jest rozpatrywana pozytywnie. Przekłada się to wprost na stosunkowo niską sprzedaż, niezadowolenie klientów i niewykorzystany spory nakład pracy. Dlatego pozabankowe firmy pożyczkowe coraz częściej sięgają po efektywniejsze narzędzia FinTechowe, by ułatwić osobom bez historii kredytowej dostęp do swojej oferty. Jak się okazuje, dobrym źródłem informacji o klientach są ich profile w mediach społecznościowych oraz ich dane behawioralne, czyli analiza zachowania w Internecie. Nowoczesne narzędzia scoringowe za zgodą klienta przyjrzą się jego zwyczajom, decyzjom, opiniom, wydarzeniom, w których uczestniczy. Na tej podstawie budują profil uwzględniający silne i słabe strony jako klienta instytucji pożyczkowej. Narzędzia te pozwalają pozyskać dane o klientach, przeanalizować je oraz wydać opinię o jego zdolności kredytowej tu i teraz. Wszystko to trwa zaledwie kilka sekund, a w rezultacie pozwala zaproponować klientowi indywidualnie sparametryzowany produkt. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dzięki tej metodzie proces przyznawania pożyczek znacznie przyspieszył a odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków podwoił się.

Takie podejście wydaje się być zgodne z unijną dyrektywą PSD2, która ma zacząć obowiązywać od stycznia 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami możliwe będzie uzyskanie dostępu do informacji o kliencie u jego aktualnego dostawcy usług finansowych. Oznacza to znaczne ułatwienie agregowania danych o kliencie, istotne wsparcie profilowania oraz procesu decyzyjnego.

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w ciągu najbliższych 2 lat narzędzia FinTech staną się jeszcze popularniejsze, choć już teraz Polska może pochwalić się największym wśród państw CEE rynkiem o wartości 856 mln EUR. Staną się powszechne w aplikacjach mobilnych i serwisach online oferujących pożyczkę przez Internet.

Profi Credit Polska S.A.
Spółka działa na polskim rynku pożyczkowym od 2004 roku. Pod względem udziału jest drugą największą firmą pożyczkową w Polsce. Specjalizuje się w udzielaniu ratalnych pożyczek długoterminowych zarówno dla klienta detalicznego, jak i przedsiębiorców. Wyróżnia się wysokimi kwotami pożyczek netto (średnio jest to 5 tys. PLN) udzielanymi na okres nawet 36 miesięcy. Jako jedna z nielicznych realizując oczekiwania 88% pożyczkobiorców, prowadzi sprzedaż poprzez sieć tradycyjnych oddziałów stacjonarnych oraz profesjonalnych doradców finansowych. Rozwija także telefoniczne centrum obsługi oraz kanał online. Spółka należy do międzynarodowej grupy finansowej Profireal Group SE, działającej od 1994 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2015 r. Grupa udzieliła pożyczek o łącznej wartości 391 mln EUR, w tym Profi Credit Polska 137 mln EUR.
Profireal Group SE
Profireal Group SE tworzą spółki wyspecjalizowane w udzielaniu pożyczek konsumenckich oraz biznesowych, stanowiących alternatywę dla kredytów bankowych. Grupa działa w Polsce, Czechach, Słowacji, Bułgarii i Rosji. Jej plany obejmują rozwój silnej pozycji w regionie CEE i ekspansję na rynku azjatyckim i południowoamerykańskim.