Wiercimy

Fundusze Superfund w ofercie BRE Private Banking

W czerwcu br. BRE Bank wprowadził do oferty inwestycyjnej dla Klientów Private Banking fundusze hedgingowe oferowane przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Klienci Private Banking mogą inwestować w jednostki uczestnictwa trzech subfunduszy Superfund SFIO tj. Superfund A, Superfund B oraz Superfund C. SUPERFUND Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest pierwszym w Polsce funduszem inwestującym w fundusze hedgingowe typu managed futures tj. luksemburskie Superfund SICAV EUR. Fundusze te inwestują w najbardziej płynne na świecie finansowe i towarowe kontrakty terminowe. W ramach SUPERFUND SFIO Klientom oferowane będą trzy subfundusze zarządzane według trzech strategii inwestycyjnych, różniących się profilem ryzyka i oczekiwaną stopą zwrotu: Strategia A - tradycyjna, Strategia B – dynamiczna, oraz Strategia C - agresywna. Celem poszczególnych Subfunduszy, jest odwzorowanie wyników luksemburskich funduszy SUPERFUND SICAV EUR. SUPERFUND SFIO daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków, a poprzez inwestycje w kontrakty terminowe pozwala generować zyski niezależnie od sytuacji rynkowej – zarówno podczas giełdowych spadków jak i wzrostów. Od początku istnienia tj. od 13 grudnia 2005, strategie

W czerwcu br. BRE Bank wprowadził do oferty inwestycyjnej dla Klientów Private Banking fundusze hedgingowe oferowane przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Klienci Private Banking mogą inwestować w jednostki uczestnictwa trzech subfunduszy Superfund SFIO tj. Superfund A, Superfund B oraz Superfund C. 

SUPERFUND Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest pierwszym w Polsce funduszem inwestującym w fundusze hedgingowe typu managed futures tj. luksemburskie Superfund SICAV EUR. Fundusze te inwestują w najbardziej płynne na świecie finansowe i towarowe kontrakty terminowe. W ramach SUPERFUND SFIO Klientom oferowane będą trzy subfundusze zarządzane według trzech strategii inwestycyjnych, różniących się profilem ryzyka i oczekiwaną stopą zwrotu: Strategia A – tradycyjna, Strategia B ? dynamiczna, oraz Strategia C – agresywna. Celem poszczególnych Subfunduszy, jest odwzorowanie wyników luksemburskich funduszy SUPERFUND SICAV EUR. 

SUPERFUND SFIO daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków, a poprzez inwestycje w kontrakty terminowe pozwala generować zyski niezależnie od sytuacji rynkowej ? zarówno podczas giełdowych spadków jak i wzrostów. 

Od początku istnienia tj. od 13 grudnia 2005, strategie Superfund osiągają dobre wyniki inwestycyjne: 7,05% w przypadku Superfund A, 12,3% w przypadku Superfund B, oraz 13,96% w Superfund C.

Minimalna wartość pierwszej inwestycji do SUPERFUND SFIO wynosi 40 000 EUR lub równowartość tej kwoty w PLN lub USD.

Wprowadzenie do oferty BRE Private Banking funduszy Superfund to kolejny krok w realizacji filozofii BRE Banku, jaką jest oferowanie Klientom najlepszych instrumentów dostępnych na rynku.

?BRE Private Banking ma charakter inwestycyjny, oznacza to, że pomagamy klientom wybierać takie produkty i rozwiązania inwestycyjne, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom. Szeroka oraz elastyczna oferta produktowa pozwala nam realizować najbardziej zawansowane rekomendacje inwestycyjne, często ?szyte na miarę? konkretnego klienta. Stosowane zaś przez nas mechanizmy otwartej architektury produktowej wynikają z przekonania, że klienci BRE Private Banking powinni mieć dostęp do wszystkich najlepszych produktów i rozwiązań inwestycyjnych oferowanych na rynku, także za granicą”? mówi Daniel Ścigała, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych BRE Banku.

A to już wiesz?  500 par butów dla dzieci z ubogich rodzin ? podsumowanie akcji Allegro i Caritas Gniezno

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy