Oprogramowanie Oprogramowanie dla biznesu

Jak zautomatyzować wykrywanie nadużyć w firmie oraz szybko wdrażać strategie antyfraudowe?

Jak zautomatyzować wykrywanie nadużyć w firmie oraz szybko wdrażać strategie antyfraudowe?
Informacja prasowa Kraków, 24.11.2016 Jak zautomatyzować wykrywanie nadużyć w firmie oraz szybko wdrażać strategie antyfraudowe? Onwelo tworzy platformę antyfraudową najnowszej generacji Onwelo, wiodący polski dostawca

Informacja prasowa
Kraków, 24.11.2016

Jak zautomatyzować wykrywanie nadużyć w firmie oraz szybko wdrażać strategie antyfraudowe?

Onwelo tworzy platformę antyfraudową najnowszej generacji
Onwelo, wiodący polski dostawca usług IT, działający na globalnym rynku, stworzył antyfraudową platformę automatyzującą wykrywanie nadużyć oraz wdrażanie strategii obronnych w firmach.

Rozwiązanie Onwelo znacząco rozszerza możliwości oferowane przez już istniejące systemy antyfraudowe. Tradycyjne rozwiązania w tym obszarze są z reguły zoptymalizowane do wykrywania z góry określonych przypadków nadużyć, jak np. kradzież danych, oszustwa finansowe, czy monitoring zachowania pracowników ze specjalnymi uprawnieniami. Program Onwelo oferuje znacznie bardziej kompleksowe i innowacyjne podejście do walki z nadużyciami w firmach.

Innowacyjność platformy Onwelo wynika z takich jej funkcji, jak np. możliwość szybkiego pozyskiwania danych z wielu źródeł do celów analitycznych przy minimalnym zaangażowaniu ze strony zespołu IT, a także wykorzystanie zaawansowanych algorytmów statystycznych do klasyfikacji analizowanych zachowań pracowników i klientów. Dodatkowo rozwiązanie Onwelo cechuje się bardzo wysoką wydajnością, z możliwością skalowania w miarę rosnących wymagań biznesowych.

Korzystając z systemu antyfraudowego Onwelo, analityk ds. wykrywania nadużyć w firmie może m.in.:
• analizować przypadki nadużycia/sprawcy z różnych perspektyw (tzw. widok 360 stopni),
• zautomatyzować proces wykrywania znanych już scenariuszy nadużyciowych,
• efektywnie poszukiwać i definiować nowe scenariusze nadużyciowe,
• podnieść jakość i efektywność procesu wyjaśniania zidentyfikowanych nadużyć,
• skrócić czas istnienia praktykowanego w firmie scenariusza nadużyciowego (czyli sytuacji przynoszącej firmie straty),
• wykorzystywać informacje ze wszystkich dostępnych źródeł.

“Sam proces wykrywania nadużyć jest oparty na intuicyjnym interfejsie graficznym, który umożliwia wizualizację informacji, a także na języku SQL, który służy do analizowania danych. Zidentyfikowane scenariusze nadużyciowe można w prosty sposób monitorować – cyklicznie lub w czasie rzeczywistym. Po przeprowadzeniu analizy danych i oceny obszarów biznesowych pod kątem ryzyka wystąpienia nadużyć, można zdefiniować w programie strategię wykrywania nadużyć oraz monitorować wpływ jej działania na poszczególne procesy biznesowe w określonym czasie” – tłumaczy Dariusz Tarapata, pełniący w Onwelo funkcję Głównego Specjalisty ds. Big Data.
Platforma Onwelo składa się z następujących modułów: Data Scientist Sandbox – umożliwiający analizę danych, definiowanie i weryfikowanie hipotez; Information Repository – do przechowywania danych poddawanych analizie; Metadata Repository – do przechowywania implementowanych reguł i modeli; Alerts Repository – do zarządzania rozpoznanymi alertami w procesie wykrywania nadużyć; a także Case Management – pozwalający uporządkować proces wykrywania i wyjaśniania przypadków nadużyciowych.

A to już wiesz?  LGBS Polska inwestuje w IT-Dev specjalizującej się w Microsoft SharePoint

Onwelo stworzyło swoje oprogramowanie na platformie Apache Hadooop, która pozwala przechowywać i przetwarzać bardzo duże zbiory danych. Wykorzystanie komponentów open source sprawia, że wdrożenie systemu anyfraudowego Onwelo jest bardzo efektywne kosztowo. System można uruchomić albo w centrum danych klienta, albo w chmurze.

„Nasze rozwiązanie antyfraudowe bazuje na doświadczeniach zdobytych w komercyjnych projektach zrealizowanych dla dużych firm z sektora finansowego i telekomunikacyjnego. Wdrożenie zazwyczaj zaczynamy od niewielkich, lecz precyzyjnie ukierunkowanych kroków. Dzięki temu klient może dostrzec wartość dodaną projektu na samym jego początku, a także lepiej zrozumieć potencjał naszego narzędzia” – tłumaczy Dariusz Tarapata.

Więcej informacji na temat antyfraudowej platformy Onwelo, jak i całej oferty firmy w zakresie Business Intelligence, można znaleźć na stronie: http://www.onwelo.com/offer/bi/.

Dodatkowe informacje na temat Onwelo
Onwelo jest nowoczesną, polską spółką technologiczną specjalizującą się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG. Onwelo dostarcza swoje usługi na całym świecie, w oparciu o biura zlokalizowane w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych, oferując klientom modele współpracy oraz metodologii prowadzenia projektów, które odpowiadają charakterowi ich działalności. Świadczone usługi obejmują tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania, zarządzanie projektami, analizę biznesową, a także zarządzanie infrastrukturą i aplikacjami klienta.
Więcej informacji na temat Onwelo można znaleźć na: www.onwelo.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy