Wiercimy

Swap towarowy ? nowy produkt dla przedsiębiorstw w ofercie BRE Banku

BRE Bank wprowadził do oferty nowy produkt - swap towarowy. Ten innowacyjny instrument finansowy umożliwia przedsiębiorstwom zabezpieczanie się przed zmianami cen kupowanych bądź sprzedawanych towarów, zwiększając tym samym stabilność wyniku finansowego w sytuacji rosnącej zmienności cen na rynku.Swap towarowy to umowa między klientem i bankiem, określająca warunki wymiany stałej na zmienną cenę towaru, bądź odwrotnie. Jest to transakcja o charakterze stricte finansowym. Tym samym nie ma możliwości fizycznej dostawy surowca.Jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko związane ze zmianami cen towarów: przedsiębiorstw produkcyjnych, pośredników w handlu surowcami i towarami, koncernów chemicznych i petrochemicznych, hut metali kolorowych oraz przedsiębiorstw usługowo-handlowych, których działalność w znacznym stopniu wykorzystuje surowce i towary. Zawarcie transakcji swap towarowy na sprzedaż towaru po stałej cenie w przyszłym okresie zabezpiecza interesy producenta w sytuacji, gdy spodziewane są spadki cen na rynku. Z kolei firmie, której działalność w dużej mierze uzależniona jest od cen towarów na rynku swap towarowy na

BRE Bank wprowadził do oferty nowy produkt – swap towarowy. Ten innowacyjny instrument finansowy umożliwia przedsiębiorstwom zabezpieczanie się przed zmianami cen kupowanych bądź sprzedawanych towarów, zwiększając tym samym stabilność wyniku finansowego w sytuacji rosnącej zmienności cen na rynku.

Swap towarowy to umowa między klientem i bankiem, określająca warunki wymiany stałej na zmienną cenę towaru, bądź odwrotnie. Jest to transakcja o charakterze stricte finansowym. Tym samym nie ma możliwości fizycznej dostawy surowca.

Jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko związane ze zmianami cen towarów: przedsiębiorstw produkcyjnych, pośredników w handlu surowcami i towarami, koncernów chemicznych i petrochemicznych, hut metali kolorowych oraz przedsiębiorstw usługowo-handlowych, których działalność w znacznym stopniu wykorzystuje surowce i towary.

Zawarcie transakcji swap towarowy na sprzedaż towaru po stałej cenie w przyszłym okresie zabezpiecza interesy producenta w sytuacji, gdy spodziewane są spadki cen na rynku. Z kolei firmie, której działalność w dużej mierze uzależniona jest od cen towarów na rynku swap towarowy na kupno towaru po stałej cenie gwarantuje zabezpieczenie założonego poziomu marży w przypadku wzrostu cen na rynku.
Swap towarowy jest transakcją bezwarunkową co oznacza, że ewentualne korzyści wynikające z korzystnych dla klienta zmian ceny towaru zostaną zniwelowane przez ujemy wynik na finansowej transakcji zabezpieczającej.

Swap towarowy może być wykorzystywany w transakcjach surowcami: metalami bazowymi, węglem, tworzywami sztucznymi czy np. produktami ropopochodnymi. Z wyjątkiem ograniczeń dotyczących listy towarów i wartości transakcji (100 tys. USD), pozostałe elementy umowy, czyli zarówno warunki rozliczenia, czas trwania umowy czy konstrukcja ceny są ustalane elastycznie w zależności od potrzeb Klienta.
Strony umowy mogą dowolnie ustalić, która z nich jest płatnikiem według cen stałych, a która zobowiązuje się płacić przepływy pieniężne oparte o zmienną stawkę referencyjną.

A to już wiesz?  Ochrona danych osobowych w przychodniach i szpitalach – co zmieni RODO

Instrument może skutecznie zabezpieczać ryzyko ceny towarów wyłącznie, gdy Klient rozlicza fizyczny zakup lub sprzedaż towarów na bazie jednego z ogólnie akceptowanych na świecie indeksów bazowych lub na podstawie innego indeksu o wysokim stopniu korelacji z nimi.

Transakcje swap towarowy rozliczane są wyłącznie poprzez rozliczenie różnicy netto pomiędzy wartościami płatności wg ceny stałej i zmiennej w walucie, którą strony ustaliły podczas zawierania transakcji. W transakcji nie następuje początkowa ani końcowa wymiana nominałów. Możliwe jest przedterminowe rozliczenie transakcji w momencie wskazanym przez Klienta.

Wprowadzenie nowego produktu do oferty to odpowiedź BRE Banku na wzrost zmienności cen towarów na rynku. BRE Bank na bieżąco monitoruje rynek i dostosowuje swoją ofertę do zachodzących na nim zmian oraz zapotrzebowania Klientów. Swap towarowy służy zapewnieniu przedsiębiorstwom bezpieczeństwa rozliczeń między kontrahentami. Firmy stosujące ten instrument zyskują stabilizację wyniku finansowego, większe prawdopodobieństwo realizacji założonych planów budżetowych oraz wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy