Wiercimy

Zakończenie procesu centralizacji systemu ewidencyjno-księgowego w Banku BPS SA

Bank BPS zakończył proces centralizacji systemu ewidencyjno-księgowego. 3 grudnia została przyłączona do systemu ostatnia jednostka.Proces centralizacji rozpoczął się we wrześniu 2004 roku. Jego celem było: uzyskanie jednorodnego i centralnie zarządzanego systemu ewidencyjno-księgowego umożliwiającego szybkie wprowadzanie nowych produktów jednolicie w całym banku, odmiejscowienie rachunków, ujednolicenie standardu obsługi klienta we wszystkich jednostkach oraz maksymalne ograniczenie w jednostkach operacyjnych nakładu pracy w „Back Office” na rzecz „Front Office”Dodatkowo dokonano wymiany platformy bazy danych z CTREE na Oracle, obniżając w ten sposób ryzyko operacyjne w obszarze eksploatacji systemów. Platforma Oracle 9i jest profesjonalnym rozwiązaniem stosowanym przez wiele dużych instytucji na świecie, charakteryzuje się dużą skalowalnością i wysokim poziomem bezpieczeństwa.Centralizacja polegała na połączeniu 9 systemów informatycznych jednostek Banku BPS S.A.: 7 oddziałów regionalnych, centrali Banku oraz centrum rozliczeń elektronicznych w jeden. Zakończenie procesu centralizacji jest uwieńczeniem długiego procesu

Bank BPS zakończył proces centralizacji systemu ewidencyjno-księgowego. 3 grudnia została przyłączona do systemu ostatnia jednostka.

Proces centralizacji rozpoczął się we wrześniu 2004 roku. Jego celem było: uzyskanie jednorodnego i centralnie zarządzanego systemu ewidencyjno-księgowego umożliwiającego szybkie wprowadzanie nowych produktów jednolicie w całym banku, odmiejscowienie rachunków, ujednolicenie standardu obsługi klienta we wszystkich jednostkach oraz maksymalne ograniczenie w jednostkach operacyjnych nakładu pracy w ?Back Office? na rzecz ?Front Office?

Dodatkowo dokonano wymiany platformy bazy danych z CTREE na Oracle, obniżając w ten sposób ryzyko operacyjne w obszarze eksploatacji systemów. Platforma Oracle 9i jest profesjonalnym rozwiązaniem stosowanym przez wiele dużych instytucji na świecie, charakteryzuje się dużą skalowalnością i wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Centralizacja polegała na połączeniu 9 systemów informatycznych jednostek Banku BPS S.A.: 7 oddziałów regionalnych, centrali Banku oraz centrum rozliczeń elektronicznych w jeden. Zakończenie procesu centralizacji jest uwieńczeniem długiego procesu centralizacji systemów po powstaniu Banku BPS z połączenia sześciu banków zrzeszających.

Równolegle z centralizacją systemu ewidencyjno-księgowego Bank BPS przeprowadził centralizację platformy rozliczeniowej w ramach Zrzeszenia BPS. Został wdrożony system rozliczeniowy, który również oparty jest o technologie dostarczane przez Oracle. W systemie rozliczeniowym Zrzeszenia BPS uczestniczy 747 jednostek. W procesie wdrażania dokonano 518 instalacji aplikacji klienckiej SET-BS, za pośrednictwem której do systemu rozliczeniowego w Banku BPS SA łączy się 2697 użytkowników. Obecnie Centrum Rozliczeń Elektronicznych, którym administruje tylko 6 osób, przetwarza ponad 8,4 mln dokumentów miesięcznie.

Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Z konta w mBanku doładujesz SMSem telefon każdej sieci

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy