Wiercimy

Atrakcyjny kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie nie przekracza 250 osób, obroty roczne nie są wyższe niż 40 mln euro, a suma bilansowa nie przekracza 27 mln euro mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu ze środków Unii Europejskiej. Kredyt udzielany w euro dostępny jest w wybranych oddziałach Banku Pekao SA.Klienci mogą skorzystać z dwóch rodzajów kredytów: obrotowego i inwestycyjnego. Kredyty obrotowe udzielane są na okres od 1 do 12 miesięcy. Można je przeznaczyć na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego. Kredyty inwestycyjne można zaciągnąć na okres do 3 lat, a w uzasadnionych przypadkach na okres do 5 lat. Bank udziela ich, między innymi, na zakup maszyn, sprzętu i nieruchomości na cele produkcyjne, świadczenie usług, prowadzenie działalności handlowej. Kredyt może być przeznaczony także na nowe projekty, modernizację lub rozwijanie działalności w przemyśle wytwórczym, rolnictwie, hotelarstwie, turystyce, energetyce, ochronie środowiska oraz budownictwie i usługach. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 20 osób mogą uzyskać kredyt w

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie nie przekracza 250 osób, obroty roczne nie są wyższe niż 40 mln euro, a suma bilansowa nie przekracza 27 mln euro mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu ze środków Unii Europejskiej. Kredyt udzielany w euro dostępny jest w wybranych oddziałach Banku Pekao SA.

Klienci mogą skorzystać z dwóch rodzajów kredytów: obrotowego i inwestycyjnego. Kredyty obrotowe udzielane są na okres od 1 do 12 miesięcy. Można je przeznaczyć na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego. Kredyty inwestycyjne można zaciągnąć na okres do 3 lat, a w uzasadnionych przypadkach na okres do 5 lat. Bank udziela ich, między innymi, na zakup maszyn, sprzętu i nieruchomości na cele produkcyjne, świadczenie usług, prowadzenie działalności handlowej. Kredyt może być przeznaczony także na nowe projekty, modernizację lub rozwijanie działalności w przemyśle wytwórczym, rolnictwie, hotelarstwie, turystyce, energetyce, ochronie środowiska oraz budownictwie i usługach.

Przedsiębiorstwa zatrudniające do 20 osób mogą uzyskać kredyt w wysokości do 30 000 euro. Na kredyt do 125 000 euro mogą liczyć większe firmy, zatrudniające od 21 do 100 osób.
Od wykorzystanej kwoty kredytu bank pobiera co miesiąc odsetki, których wysokość oparta jest na zmiennej stopie procentowej EURIBOR (obecnie 3,31%) powiększonej o marżę banku, którą negocjuje się z każdym klientem indywidualnie. Zabezpieczenie spłaty zależy od kwoty kredytu, okresu kredytowania i oceny zdolności kredytowej klienta. Takimi zabezpieczeniami mogą być: weksel własny in blanco, poręczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie środków i inne.

Poza konkurencyjnym oprocentowaniem, Bank Pekao SA wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju proponują klientom dodatkowe korzyści marketingowe. Przedsiębiorstwa zaciągające kredyt mogą otrzymać ekskluzywny certyfikat Unii Europejskiej poświadczający fakt finansowania firmy z środków unijnych, co jednocześnie jest dowodem uznania polityki przedsiębiorstwa za sprzyjającą integracji Polski z Unią Europejską. Korzyścią dla klienta jest też współpraca z tak renomowanymi instytucjami jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Komisja Europejska, Bank Pekao SA i Bank of Ireland, których specjaliści współpracują przy udzielaniu kredytu.

A to już wiesz?  Maj, czerwiec, lipiec, sierpień? Grill - czas start!

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy