Technologia Wiadomości branżowe Wiercimy

Bank BPS S.A. ? 27 mln zł zysku na koniec września br.

Prawie 27 mln zł wyniósł zysk brutto Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na koniec września br. i był zbliżony do poziomu zakładanego w planie finansowym. Natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie ponad 23 mln zł przekraczając wielkość planowaną o 1,4 mln zł, tj. o 6,3 proc. Na zysk brutto Banku złożył się wynik finansowy z własnej działalności w kwocie 18,4 mln zł oraz wynik uzyskany z tytułu otrzymanej pomocy z BFG w wysokości 8,4 mln zł. Zatem udział dochodu z pomocy BFG w wyniku finansowym brutto Banku wyniósł 31 proc. i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku relacja ta zmniejszyła się o 30 pp.Na koniec września br. Bank BPS SA zgromadził 1 mld zł depozytów i innych zobowiązań wobec sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i  samorządowych. Ich wartość ukształtowała się na poziomie o 58 mln zł wyższym od założonego w planie finansowym. W okresie od września 2005 r. dynamika depozytów w tych sektorach kształtowała się powyżej dynamiki osiągniętej w bankach komercyjnych.Portfel kredytów i innych należności brutto Banku (bez

Prawie 27 mln zł wyniósł zysk brutto Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na koniec września br. i był zbliżony do poziomu zakładanego w planie finansowym. Natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie ponad 23 mln zł przekraczając wielkość planowaną o 1,4 mln zł, tj. o 6,3 proc. 

Na zysk brutto Banku złożył się wynik finansowy z własnej działalności w kwocie 18,4 mln zł oraz wynik uzyskany z tytułu otrzymanej pomocy z BFG w wysokości 8,4 mln zł. Zatem udział dochodu z pomocy BFG w wyniku finansowym brutto Banku wyniósł 31 proc. i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku relacja ta zmniejszyła się o 30 pp.

Na koniec września br. Bank BPS SA zgromadził 1 mld zł depozytów i innych zobowiązań wobec sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i  samorządowych. Ich wartość ukształtowała się na poziomie o 58 mln zł wyższym od założonego w planie finansowym. W okresie od września 2005 r. dynamika depozytów w tych sektorach kształtowała się powyżej dynamiki osiągniętej w bankach komercyjnych.

Portfel kredytów i innych należności brutto Banku (bez lokat międzybankowych) wyniósł 2 mld zł i był niższy od wielkości planowanej jedynie o 19 mln zł. W kolejnych kwartałach 2006 r. zaobserwować można dynamiczny jego rozwój – w trzecim kwartale br. przyrost kredytów wyniósł 116 mln zł.

Zgodnie z założeniami planu Bank BPS SA systematycznie poprawia jakość portfela kredytowego. Na przestrzeni 12 miesięcy udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem obniżył się o 5,2 pp.Dbając o bezpieczeństwo funkcjonowania Bank kontynuuje politykę racjonalizacji wydatków, w konsekwencji czego koszty działania wraz z amortyzacją osiągnęły poziom niższy od ubiegłorocznego o 4 proc. oraz niższy od planowanego o 6 proc.

Na koniec września br. fundusze własne Banku wyniosły 280 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 27 mln zł, a także od wielkości przyjętej w planie o 5 mln zł.

 

Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Ruszają gigantyczne inwestycje w Grupie ENERGA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy