Wiercimy

Generali we współpracy z Deutsche Bankiem wprowadza nowy produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką regularną

Generali Życie T.U. S.A. wraz z Deutsche Bank PBC S.A. wprowadził nowy produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką regularną – „db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie”. Inwestycyjna polisa ubezpieczeniowa umożliwia alokację środków w wybrane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz portfele modelowe zarządzane między innymi przez Deutsche Bank PBC. Rozwiązanie db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie jest formą polisy na życie, która obejmuje inwestycje, umożliwiające alokację środków w 38 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz 6 portfeli modelowych o różnym potencjale zysku i ryzyka. Minimalna wpłata wynosi 150 zł miesięcznie, przy czym klient sam decyduje o częstotliwości opłacania składek pomiędzy: miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną. Możliwa jest też zmiana wysokości składki oraz częstotliwości opłacania w czasie trwania inwestycji. Alokacji podlega 100% wpłaty, co oznacza, że wszystkie środki inwestowane są w jednostki wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zgodnie z przyjętą strategią. Możliwe jest

Generali Życie T.U. S.A. wraz z Deutsche Bank PBC S.A. wprowadził nowy produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką regularną – „db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie”. Inwestycyjna polisa ubezpieczeniowa umożliwia alokację środków w wybrane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz portfele modelowe zarządzane między innymi przez Deutsche Bank PBC.

Rozwiązanie db Inwestuj w Przyszłość – aktywne oszczędzanie jest formą polisy na życie, która obejmuje inwestycje, umożliwiające alokację środków w 38 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz 6 portfeli modelowych o różnym potencjale zysku i ryzyka. Minimalna wpłata wynosi 150 zł miesięcznie, przy czym klient sam decyduje o częstotliwości opłacania składek pomiędzy: miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną. Możliwa jest też zmiana wysokości składki oraz częstotliwości opłacania w czasie trwania inwestycji.

Alokacji podlega 100% wpłaty, co oznacza, że wszystkie środki inwestowane są w jednostki wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zgodnie z przyjętą strategią. Możliwe jest też modyfikowanie wybranej strategii inwestycyjnej i przenoszenie środków między funduszami bez konieczności odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. Dla tych klientów, którzy do 10 grudnia br. zakupią produkt inwestycyjny, Generali przygotowało specjalną ofertę. Wszystkie składki regularne wpłacone w pierwszym roku polisowym zostaną zaalokowane na rachunku inwestycyjnym w 108%! Oznacza to, że każde 150 zł wpłacone przez klienta zostanie automatycznie powiększone przez Generali o 12 zł, co – przy ww. minimalnej składce – w skali roku powiększa środki na inwestycje o 144 zł.

W ramach świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, Generali bez dodatkowych kosztów obejmuje klienta rozszerzoną ochroną ubezpieczeniową w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

– „Nowa oferta produktowa, jaką przygotowaliśmy we współpracy z naszym partnerem biznesowym jest korzystnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących możliwości długoterminowego oszczędzania. db Inwestuj w Przyszłość z jednej strony jest dobrym sposobem na pomnażanie środków, a z drugiej stanowi gwarancję ochrony życia. Naszym wspólnym klientom proponujemy specjalną ofertę, która umożliwi powiększenie składek wpłaconych w pierwszym roku inwestycji aż o 8%. Oznacza to, że Generali już w dniu otwarcia inwestycji daje swoim klientom – wraz z każdą wpłacaną przez nich składką –  odpowiednik zysku z najlepiej oprocentowanych obecnie lokat bankowych, wraz z realną szansą pomnażania powierzonego kapitału poprzez dalsze inwestycje. Cieszy nas też pozyskanie kolejnego ważnego partnera bankowego w ramach współpracy na rynku bancassurance” – mówi Wojciech Trybuszkiewicz, dyrektor Departamentu Bancassurance w Generali Życie T.U. S.A.

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Mechanizm OpenID - proste logowanie do biur prasowych dostarczanych przez firmę netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy