Wiercimy

Jeszcze więcej drzew od Nestlé w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska

Jeszcze więcej drzew od Nestlé w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska
Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu zakończyło obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Kaliski zespół firmy przy aktywnym wsparciu władz ufundował i posadził 50 drzew – lip drobnolistnych na terenie miasta. Projekt zrealizowano w konsultacji z Ewą Maciaszek, Naczelnikiem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu. W tegoroczne obchody zaangażowane były również: Biuro Główne Nestlé Polska S.A. w Warszawie oraz Nestlé Polska S.A. Oddział w Kargowej.W tym roku proekologiczne inicjatywy w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywały się na całym świecie pod hasłem „Lasy dla ludzi” (Forests: Nature at Your Service). W związku z tym przedstawiciele Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu po raz kolejny zaangażowali się w powiększenie miejskich terenów zielonych. Dzięki ich pracy młode lipy drobnolistne zdobią m.in. skwer przy Trasie Bursztynowej, na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Dworcowej. W akcję aktywnie włączyli się dyrektor Nestlé o/Kalisz Markus Froehlich oraz prezydent Kalisza Janusz Pęcherz. Partnerstwo z biznesem na rzecz środowiska naturalnego stanowi jeden z kierunków działań

Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu zakończyło obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Kaliski zespół firmy przy aktywnym wsparciu władz ufundował i posadził 50 drzew – lip drobnolistnych na terenie miasta. Projekt zrealizowano w konsultacji z Ewą Maciaszek, Naczelnikiem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu. W tegoroczne obchody zaangażowane były również: Biuro Główne Nestlé Polska S.A. w Warszawie oraz Nestlé Polska S.A. Oddział w Kargowej.

W tym roku proekologiczne inicjatywy w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywały się na całym świecie pod hasłem „Lasy dla ludzi” (Forests: Nature at Your Service). W związku z tym przedstawiciele Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu po raz kolejny zaangażowali się w powiększenie miejskich terenów zielonych. Dzięki ich pracy młode lipy drobnolistne zdobią m.in. skwer przy Trasie Bursztynowej, na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Dworcowej. W akcję aktywnie włączyli się dyrektor Nestlé o/Kalisz Markus Froehlich oraz prezydent Kalisza Janusz Pęcherz. Partnerstwo z biznesem na rzecz środowiska naturalnego stanowi jeden z kierunków działań miasta, zapisanych w „Programie ochrony środowiska dla Kalisza”.

„To już kolejny Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony w Nestlé. W całej naszej firmie – ze względu na duże zainteresowanie i aktywny udział pracowników – trwał on w zasadzie tydzień. Jako firma, która od lat z największą starannością dba o tworzenie wspólnej wartości dla osób i instytucji z nami współpracujących, staramy się cyklicznie poszerzać i umacniać wśród naszego zespołu, partnerów biznesowych oraz w społecznościach lokalnych postawy aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody. Świadomość naszego wpływu na środowisko jest niezwykle ważna w wymiarze długofalowym, dla przyszłych pokoleń. Propagowanie proekologiczności określa szerzej ‘Polityka Nestlé w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju Środowiska’” – powiedziała Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w firmie Nestlé Polska S.A.

W 2009 roku, z tej samej okazji, zespół Nestlé we współpracy z Urzędem Miasta Kalisza inspirował mieszkańców do dbałości o środowisko naturalne sadząc jarzęby (popularnie zwane jarzębiną). Młode drzewka posadzono w pasie zieleni oddzielającym ul. Kościuszki od pobliskiego muzeum i Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. M. Kopernika.

A to już wiesz?  Polskie święta - problem marnowania żywności

Wyrazem zaangażowania pracowników firmy w troskę o tereny zielone była też m.in. akcja sprzątania lasu winiarskiego nad Zalewem Szałe, zrealizowana jesienią 2010 we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO”. W efekcie przywracania lasu naturze zebrano niemal 1,5 tony odpadów.

„Najbardziej budującym wnioskiem płynącym z moich kilkuletnich obserwacji jest fakt, iż ekologia zyskuje z roku na rok coraz wyższą pozycję w hierarchii wartości pracowników. Oznacza to, że społeczne zaangażowanie firmy wpływa na poziom ich satysfakcji zawodowej. Pracownicy chcą, by ich pracodawca wykazywał się etyczną postawą zarówno wobec nich samych, jak i konsumentów, partnerów społecznych i biznesowych oraz środowiska naturalnego – niezwykle istotnego interesariusza firmy” – dodała Katarzyna Granat.

Nestlé, jako największy na świecie producent żywności i napojów, dokłada wszelkich starań, by oferowane przez firmę produkty były wytwarzane w sposób staranny i odpowiedzialny, z zachowaniem bezpieczeństwa środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Dlatego na wszystkich etapach życia produktu firma dąży do wydajnego wykorzystania zasobów naturalnych, korzystania z zasobów odnawialnych w sposób nienaruszający równowagi środowiska oraz wyeliminowania odpadów. Zasady te zawarte są m.in. w Polityce Nestlé w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju Środowiska dostępnej na www.nestle.pl.

„Nasze inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz budowania świadomości ekologicznej spotykają się z niezwykle miłym odzewem zarówno ze strony władz lokalnych, jak i mieszkańców miast, w których Nestlé prowadzi swoją działalność. Wierzę, że dzięki ich aktywnej postawie wspólnie będziemy się uczyć i promować odpowiedzialne podejście do zasobów środowiska naturalnego – nie tylko 5 czerwca, ale przez cały rok” – podsumowała Katarzyna Granat.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach, w tym w Polsce. Świętujące go państwa swoją aktywną postawą przypominają o konieczności zachowania równowagi pomiędzy postępującym rozwojem cywilizacyjnym a dbałością o ochronę środowiska naturalnego.

A to już wiesz?  Nestlé w trosce o jezioro Liny ? w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska

Źródło Nestlé Polska S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy