Wiercimy

ENERGA na Topie. Największy inwestor Pomorza

Koncern Energetyczny ENERGA SA wydał w 2005 roku największe kwoty na inwestycje i jest jedną z najlepszych firm Pomorza. Tak wynika z rankingu "Top 100", zestawiającego największe firmy regionu, opracowanego przez "Dziennik Bałtycki". Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż ENERGA jest liderem wśród firm, realizujących inwestycje. - Koncern stale podnosi jakość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Dowodzą tego kierunki prowadzonych działań: największe wydatki inwestycyjne poniesiono na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Przeznaczyliśmy na to zdecydowaną większość nakładów inwestycyjnych koncernu. Celem jest zminimalizowanie liczby awarii, powodujących przerwy w dostawach energii - mówi Piotr Litwin, dyrektor Departamentu Logistyki. W wyniku realizacji inwestycji w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną w 2005 r. znacznie zwiększyła się długość linii średniego i niskiego napięcia. Przybyło też ponad 450 stacji transformatorowych oraz ponad 332 tys. metrów nowych przyłączy. ENERGA w 2005

Koncern Energetyczny ENERGA SA wydał w 2005 roku największe kwoty na inwestycje i jest jedną z najlepszych firm Pomorza. Tak wynika z rankingu „Top 100”, zestawiającego największe firmy regionu, opracowanego przez „Dziennik Bałtycki”.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż ENERGA jest liderem wśród firm, realizujących inwestycje.

– Koncern stale podnosi jakość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Dowodzą tego kierunki prowadzonych działań: największe wydatki inwestycyjne poniesiono na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Przeznaczyliśmy na to zdecydowaną większość nakładów inwestycyjnych koncernu. Celem jest zminimalizowanie liczby awarii, powodujących przerwy w dostawach energii – mówi Piotr Litwin, dyrektor Departamentu Logistyki.

W wyniku realizacji inwestycji w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną w 2005 r. znacznie zwiększyła się długość linii średniego i niskiego napięcia. Przybyło też ponad 450 stacji transformatorowych oraz ponad 332 tys. metrów nowych przyłączy.

ENERGA w 2005 zainwestowała także w sferę związaną z obsługą klientów, modernizując biura obsługi czy wprowadzając nowe technologie, podnoszące standardy kontaktów z klientami. Arkadiusz Marat, dyrektor Departamentu Obsługi Klienta, zapowiada dalszy wzrost jakości obsługi obecnych i przyszłych klientów koncernu:

Aktualnie pracujemy nad wdrożeniem w całym Koncernie elektronicznego Biura Obsługi Klientów. Dzięki niemu będzie można między innymi, monitorować zużycie energii elektrycznej i sprawdzać na bieżąco saldo należności, a także zgłaszać reklamacje czy podać stany liczników. Na terenie całego Koncernu Energetycznego ENERGA SA wprowadziliśmy możliwość płatności za energię elektryczną w sieci BillBird, dzięki której nasi klienci będą mogli opłacić faktury przy okazji zakupów, czy też np. tankowaniu paliwa ? mówi dyrektor Marat. – Teraz pracujemy nad rozszerzeniem usługi wygodnych płatności na inne sieci i planujemy zaoferowanie klientom możliwości skorzystania z polecenia zapłaty.

Pierwsze miejsce koncernu pod względem wydatków na inwestycje (ponad 480 mln zł), drugie pod względem liczby zatrudnianych osób (7638) i czwarte pod względem przychodów ze sprzedaży (5 mld 100 mln zł) i zysków (206 mln netto) stawiają ENERGĘ nie tylko pośród największych firm Pomorza, ale i Polski.

A to już wiesz?  Klienci ENERGI nie odczuli strajku

Jednym z głównych powodów doskonałych wyników koncernu jest wykorzystanie efektu synergii uzyskanego dzięki konsolidacji tzw. Grupy G-8 w jeden sprawnie działający podmiot gospodarczy. Konsolidacja działalności biznesowej Koncernu Energetycznego ENERGA SA począwszy od początku 2005 r. umożliwiła z jednej strony na trwałą redukcję kosztów, z drugiej zaś – na znaczną poprawę płynności finansowej.

Przypomnijmy, że w przygotowanym przez „Politykę” rankingu największych firm działających na terenie całego kraju, ENERGA zajęła miejsce dziewiętnaste, a w zestawieniach „Rzeczpospolitej” i „Newsweeka”, znajduje się w pierwszej trzydziestce.

ENERGA w rankingach za 2005 r.:

Top 100 (?Dziennik Bałtycki?), największe firmy Pomorza według:

 • przychodów ze sprzedaży: 4 miejsce
 • zysków netto: 4 miejsce
 • zysków brutto: 4 miejsce
 • zysków netto na pracownika: 35 miejsce
 • przychodów ze sprzedaży na pracownika: 27 miejsce
 • zatrudnienia: 2 miejsce
 • nakładów na inwestycje: 1 miejsce

 

Rankingi krajowe:

 • Największe firmy – „Polityka” – 19 miejsce
 • 100 najcenniejszych firm- „Newsweek” – 24 miejsce
 • 500 największych firm – „Rzeczpospolita” – 26 miejsce
 • Największe firmy wg szacunkowej wyceny –  „Rzeczpospolita”- 21 miejsce
 • Najwięksi pracodawcy – „Rzeczpospolita”- 24 miejsce

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy