Technologia Wiadomości branżowe Wiercimy

Nieodpłatny dostęp do zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Nieodpłatny dostęp do zasobów geodezyjnych i kartograficznych
Od 12 lipca 2014 r. łatwiej uzyskać dane ze zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy, która ma ułatwić prace geodetom i prywatnym inwestorom.Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego wprowadza wiele korzystnych zmian – uważa Jakub Giza z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Bez żadnych ograniczeń i nieodpłatnie można pobrać dane w postaci elektronicznej ze zbiorów: państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, państwowego rejestru nazw geograficznych, bazy danych obiektów ogólnogeograficznych oraz numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.Nieodpłatnie z zasobów geodezyjnych i kartograficznych będą mogły korzystać placówki oświatowe, instytuty badawcze czy organizacje pozarządowe. Część zasobów udostępnianych jest odpłatnie. Ich koszt z uwagi na zakres wykorzystania określa dołączona licencja. „[...] Jeśli pobieramy dane na własny użytek, są one tańsze. Jeśli zamierzamy je rozpowszechniać czy sprzedawać, powoduje to wyższą opłatę” - wyjaśnia Jakub Giza.Nowa regulacja w

Od 12 lipca 2014 r. łatwiej uzyskać dane ze zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy, która ma ułatwić prace geodetom i prywatnym inwestorom.

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego wprowadza wiele korzystnych zmian ? uważa Jakub Giza z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Bez żadnych ograniczeń i nieodpłatnie można pobrać dane w postaci elektronicznej ze zbiorów: państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, państwowego rejestru nazw geograficznych, bazy danych obiektów ogólnogeograficznych oraz numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

Nieodpłatnie z zasobów geodezyjnych i kartograficznych będą mogły korzystać placówki oświatowe, instytuty badawcze czy organizacje pozarządowe. Część zasobów udostępnianych jest odpłatnie. Ich koszt z uwagi na zakres wykorzystania określa dołączona licencja. ?[…] Jeśli pobieramy dane na własny użytek, są one tańsze. Jeśli zamierzamy je rozpowszechniać czy sprzedawać, powoduje to wyższą opłatę? – wyjaśnia Jakub Giza.

Nowa regulacja w miejsce Zespołów Uzgadniania Projektowego wprowadza Narady Konsultacyjne. Organizowane będą one przez starostów na wniosek inwestora. Na posiedzeniach specjaliści z różnych branż określą czy na terenie inwestycyjnym nie występują sieciowe kolizje oraz czy podjęte rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującymi normami.

Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym zostały podyktowane wyrokiem trybunału konstytucyjnego, który w czerwcu 2013 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartych w niej przepisów.


dostarczył infoWire.pl

Źródło infoWire.pl. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Ganbanyoku na medal!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy