Technologia Wiadomości branżowe Wiercimy

Rusza Super Basket

Warszawa, 10 czerwca 2008. Bank Pekao SA powiększa rodzinę produktów inwestycyjnych, zapewniając nowe możliwości oszczędzania dla Klientów. W sieci Banku ruszył Super Basket, nowy program inwestycyjny stworzony we współpracy z Pioneer Pekao TFI. To produkt dla Klientów, którym zależy na systematycznym oszczędzaniu oraz dywersyfikacji inwestycji i ryzyka, bez konieczności stałego śledzenia zmian na rynku i zaawansowanej wiedzy o finansach.  Super Basket jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, który ułatwia długoterminowe i systematyczne inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy Pioneer. Pozwala na jednoczesne inwestowanie w kilka funduszy Pioneer tworzących tzw. Portfel Funduszy. Teraz nie potrzeba być ekspertem finansowym, aby maksymalizować zyski. W Super Basket wszystkie inwestycje w portfelu Klienta dokonują się automatycznie - Klient korzysta zatem z wiedzy i doświadczenia zespołu analityków Pioneer.  Pierwsza inwestycja to min. 5 000 zł ulokowane w bezpiecznym Funduszu Pieniężnym FIO - Fundusz Podstawowy. Raz w miesiącu cześć środków jest - bez konieczności interwencji Klienta - przenoszona z Funduszu Podstawowego do trzech innych funduszy o

Warszawa, 10 czerwca 2008. Bank Pekao SA powiększa rodzinę produktów inwestycyjnych, zapewniając nowe możliwości oszczędzania dla Klientów. W sieci Banku ruszył Super Basket, nowy program inwestycyjny stworzony we współpracy z Pioneer Pekao TFI. To produkt dla Klientów, którym zależy na systematycznym oszczędzaniu oraz dywersyfikacji inwestycji i ryzyka, bez konieczności stałego śledzenia zmian na rynku i zaawansowanej wiedzy o finansach. 

Super Basket jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, który ułatwia długoterminowe i systematyczne inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy Pioneer. Pozwala na jednoczesne inwestowanie w kilka funduszy Pioneer tworzących tzw. Portfel Funduszy. Teraz nie potrzeba być ekspertem finansowym, aby maksymalizować zyski. W Super Basket wszystkie inwestycje w portfelu Klienta dokonują się automatycznie – Klient korzysta zatem z wiedzy i doświadczenia zespołu analityków Pioneer. 

Pierwsza inwestycja to min. 5 000 zł ulokowane w bezpiecznym Funduszu Pieniężnym FIO – Fundusz Podstawowy. Raz w miesiącu cześć środków jest – bez konieczności interwencji Klienta – przenoszona z Funduszu Podstawowego do trzech innych funduszy o potencjalnie dużo wyższej stopie zwrotu. Grupa tych trzech funduszy tworzy portfel docelowy. Automatyzm tej operacji to jedna podstawowych zalet programu Super Basket.

Klient ma do wyboru 3 portfele docelowe (Portfel Zrównoważony Rynków Wschodzących, Portfel Wzrostowy Europejski, Portfel Wzrostowy Globalny), w zależności od odpowiadającej mu strategii inwestowania. W każdym portfelu znajdą się 3 fundusze o atrakcyjnym potencjale wzrostu, do których w 3 różnych wysokościach będą lokowane środki w ramach każdej konwersji. Dzięki temu  Super Basket  pozwala  Klientowi dobrać poziom ryzyka do indywidualnych upodobań i oczekiwań. Po zakończeniu programu zakupione jednostki udziału pozostaną na regularnych funduszach docelowych. 

Super Basket jest programem bardzo elastycznym – pieniądze można zainwestować na 6, 12, 18 lub 24 miesiące. Klient może dokonać wypłaty ulokowanych środków w dowolnym terminie bez opłat i utraty wypracowanego zysku (przy czym przez cały okres uczestnictwa w Programie suma wpłat na Konta Programu pomniejszona o kwoty dokonanych odkupień jednostek uczestnictwa nie może być niższa od kwoty 5000 zł). 

A to już wiesz?  Kredyt Bardzo Świąteczny w Banku BPS S.A.

Inwestycji w Super Basket można dokonać w całej sieci Banku Pekao SA. Program jest również dostępny w Internecie dla użytkowników usługi Pekao24, gdzie zapewniona jest całościowa obsługa inwestycji (otwarcie programu, dostęp do informacji o stanie oszczędności, odkupienie j.u.)

 

Bank Pekao SA działa od 79 lat i jest największym bankiem Europy Środkowej pod względem kapitalizacji rynkowej. Jest największy w Polsce pod względem wysokości aktywów, kredytów, depozytów i produktów inwestycyjnych. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1059 placówek w całym kraju) oraz największą siecią ponad 3000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 13000 w całej Europie. Ma ponad 5 milionów klientów. Bank Pekao SA zdobył szereg nagród, m.in. Ruban D’Honneur w kategorii „The CMS Business Of the Year" w ramach European Business Awards 2008, Best Emerging Market Bank in Poland 2006" magazynu Global Finance, „Best Bank in Poland 2005" miesięcznika Euromoney oraz „Bank of the Year 2004 in Poland" magazynu The Banker. Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, która jest obecna w 23 krajach, zatrudnia 170 tys. osób, obsługujących ponad 40 mln klientów w ponad 9000 placówek.     

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy