Wiercimy

Tauron w mBanku: Klienci zainwestowali 309 mln zł

Kolejna wielka prywatyzacja ponownie cieszyła się ponadprzeciętnym zainteresowaniem Klientów mBanku. Zapisy na akcje Tauronu przekroczyły wartość ponad 309 mln zł i były wyższe o 57 mln zł niż w przypadku oferty PZU. Otworzono też więcej rachunków maklerskich.Podsumowanie ostatnich zapisów na akcje energetycznego giganta - spółki Tauron Polska Energia SA - pokazuje, że Klienci mBanku wykorzystują okazje inwestycyjne. W ramach oferty publicznej spółki, złożyli oni 38,7 tys. zapisów na łączną kwotę 309 mln zł. Dyspozycje realizowane były za pośrednictwem usługi eMAKLER - będącej połączeniem rachunku maklerskiego z bezpłatnym rachunkiem bieżącym eKONTO.Można powiedzieć, że wcześniejsza oferta PZU SA wyostrzyła apetyty inwestorów, którzy w przypadku Tauronu jeszcze chętniej zapisywali się na akcje. W trakcie oferty publicznej PZU nasi Klienci złożyli 31,8 tys. zapisów na kwotę ponad 252 mln zł. Teraz wartość zapisów na akcje spółki Tauron była większą o 57 mln zł  - komentuje Zbigniew Trzeciak, makler z zespołu

Kolejna wielka prywatyzacja ponownie cieszyła się ponadprzeciętnym zainteresowaniem Klientów mBanku. Zapisy na akcje Tauronu przekroczyły wartość ponad 309 mln zł i były wyższe o 57 mln zł niż w przypadku oferty PZU. Otworzono też więcej rachunków maklerskich.

Podsumowanie ostatnich zapisów na akcje energetycznego giganta – spółki Tauron Polska Energia SA – pokazuje, że Klienci mBanku wykorzystują okazje inwestycyjne. W ramach oferty publicznej spółki, złożyli oni 38,7 tys. zapisów na łączną kwotę 309 mln zł. Dyspozycje realizowane były za pośrednictwem usługi eMAKLER – będącej połączeniem rachunku maklerskiego z bezpłatnym rachunkiem bieżącym eKONTO.

Można powiedzieć, że wcześniejsza oferta PZU SA wyostrzyła apetyty inwestorów, którzy w przypadku Tauronu jeszcze chętniej zapisywali się na akcje. W trakcie oferty publicznej PZU nasi Klienci złożyli 31,8 tys. zapisów na kwotę ponad 252 mln zł. Teraz wartość zapisów na akcje spółki Tauron była większą o 57 mln zł  – komentuje Zbigniew Trzeciak, makler z zespołu mBanku.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem zapisów na akcje Tauronu SA, Klienci mBanku otworzyli ok. 8 tys. nowych rachunków maklerskich (łącznie jest ich 172 tys.).

Usługa eMAKLER powiązana jest z bezpłatnym eKONTEM i dostępna dla wszystkich Klientów. Rachunek maklerski, prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku, można swobodnie obsługiwać z poziomu systemu transakcyjnego.

mBank, będący częścią BRE Banku SA, jest otwartą platformą finansową dla Klientów indywidualnych i firmowych. Zapewnia dostęp do szerokiej oferty produktów bankowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Proponuje także usługi telekomunikacyjne wirtualnego operatora komórkowego – mBank mobile. W grudniu 2009 r. mBank w rankingu „Bank Najbliższy Klientowi” „Dziennika Gazety Prawnej”, Expandera i CBM Indicator, został ogłoszony najchętniej polecanym przez Klientów bankiem w Polsce. Tytuł „Złotego Banku 2009 r.”, przyznawany przez internautów w plebiscycie Bankier.pl i PayU SA „Złoty Bankier”, to kolejne istotne wyróżnienie w historii Banku.

A to już wiesz?  mBank jako pierwszy w Polsce przyspieszył przelewy

mBank – od 10 lat na polskiej scenie bankowej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii albo w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Tauron Polska Energia SA („TAURON”) w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji TAURON na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r. i opublikowany na stronie internetowej TAURON (www.tauron-pe.pl) oraz na stronie internetowej UniCredit CAIB Poland SA (www.ca-ib.pl). Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji inwestorzy powinni każdorazowo zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych do Prospektu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna akcji TAURON w Stanach Zjednoczonych. Bank nie gwarantuje zysku w wyniku inwestycji w papiery wartościowe oraz informuje, że zainwestowane środki nie są objęte ochroną zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Bank nie odpowiada za ostateczną liczbę papierów wartościowych, która przypadnie zapisobiorcy i będzie przez niego objęta. Warunki emisji akcji, w tym warunki cenowe oraz warunki przydziału akcji, zawarte są w Prospekcie emisyjnym dostępnym na stronie: www.tauron-pe.pl. Bank i Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. działają na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy