Technologia Wiadomości branżowe Wiercimy

Pracodawcy RP powołali do życia Platformę Farmaceutyczną

W inauguracyjnym spotkaniu Platformy Farmaceutycznej wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Neumann oraz przedstawiciele innowacyjnego sektora farmaceutycznego. Przewodniczącą Platformy została Dyrektor Generalna Roche Polska, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Ewa Grenda.– Platformy powoływane w ramach Organizacji mają być forum dialogu i współpracy przedstawicieli pracodawców, firm oraz ekspertów środowiska farmaceutycznego. Celem takiego forum jest przede wszystkim wspólne wypracowywanie rozwiązań i przedsięwzięć, które będą służyć rozwojowi branży – przypomniał ideę ich powołania Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Jego zdaniem tak silny i reprezentatywny podmiot okazuje się dużo lepszym partnerem dla Ministerstwa Zdrowia niż pojedyncze firmy. – Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tworzenie Platform jest bardzo efektywne. Do udziału w najnowszym przedsięwzięciu w pierwszej kolejności zaproszone zostały innowacyjne firmy, ze względu na ich duży wkład w polskie PKB –

W inauguracyjnym spotkaniu Platformy Farmaceutycznej wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Neumann oraz przedstawiciele innowacyjnego sektora farmaceutycznego. Przewodniczącą Platformy została Dyrektor Generalna Roche Polska, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Ewa Grenda.

? Platformy powoływane w ramach Organizacji mają być forum dialogu i współpracy przedstawicieli pracodawców, firm oraz ekspertów środowiska farmaceutycznego. Celem takiego forum jest przede wszystkim wspólne wypracowywanie rozwiązań i przedsięwzięć, które będą służyć rozwojowi branży ? przypomniał ideę ich powołania Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Jego zdaniem tak silny i reprezentatywny podmiot okazuje się dużo lepszym partnerem dla Ministerstwa Zdrowia niż pojedyncze firmy. ? Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tworzenie Platform jest bardzo efektywne. Do udziału w najnowszym przedsięwzięciu w pierwszej kolejności zaproszone zostały innowacyjne firmy, ze względu na ich duży wkład w polskie PKB ? dodał Prezydent Pracodawców RP.

Sławomir Neumann wyraził satysfakcję z powstania nowego, silnego partnera do dialogu z resortem zdrowia. Zwrócił również uwagę na potrzebę dołączenia do Platformy firm produkujących leki generyczne, tak aby reprezentowała ona cały sektor farmaceutyczny. Zapewnił też, że z Platformą będzie musiał się liczyć każdy Minister Zdrowia, a co najważniejsze ? nie będzie obaw o to, że forsowane są partykularne interesy jednej grupy.

Funkcję przewodniczącej Platformy Farmaceutycznej powierzono Ewie Grendzie, Dyrektor Generalnej Roche Polska, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Przedstawiła ona zarys planowanych prac Platformy. Zapewniła również, że będzie próbowała zbudować jak najsilniejszą reprezentację firm i liczy na owocną współpracę z resortem zdrowia.

? Polityka zdrowotna jest jednym z najistotniejszych aspektów społeczno-gospodarczej aktywności państwa. Powołując do życia Platformę, postawiliśmy przed sobą ambitne cele. Pragniemy stymulować merytoryczny dialog między wszystkimi środowiskami będącymi częścią systemu ochrony zdrowia. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które będę efektywnie wspierać jego rozwój, przynosząc bezpośrednie korzyści pacjentom ? podsumowała pierwsze spotkanie Platformy Farmaceutycznej Ewa Grenda.

A to już wiesz?  W 7 dni dookoła wrapa


dostarczył infoWire.pl

Źródło INFARMA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy