Technologia Wiadomości branżowe Wiercimy

Veolia odkrywa energię w Twoim mieście ? światowy lider w usługach na rzecz samorządów rozwija w Polsce ideę Smart City

Grupa Veolia wzmacnia swoją pozycję w Polsce i wdraża nową strategię - wszystkie spółki Grupy Dalkia działają od stycznia pod marką Veolia, a plan zakłada wspieranie wiedzą i doświadczeniem zarówno samorządów, jak i przemysłu w trzech sektorach gospodarki energią, wodą i odpadami. Oprócz prowadzonej od lat w Polsce  działalności związanej z gospodarką wodno - ściekową, kluczowe pozostaje zarządzanie ciepłem systemowym w ponad 40 miastach, w tym w trzech największych aglomeracjach: Warszawie, Poznaniu, Łodzi.Veolia w nowej strategii podkreśla wagę zrównoważonego rozwoju i szuka rozwiązań dla największych wyzwań środowiskowych - zwiększanie dostępności, ochrona i odnawianie zasobów oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Veolia jest przekonana, że gospodarka cyrkularna, dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów planety, stanowi dźwignię nowej dynamiki rozwoju świata. Efektywność energetyczna, recykling, odzysk wody, produkcja zasobów wtórnych są coraz istotniejsze dla miast i odpowiedzialnego biznesu. Na całym świecie Veolia zaopatruje w wodę 94 miliony osób, generuje 54 mln MWh energii rocznie,

Grupa Veolia wzmacnia swoją pozycję w Polsce i wdraża nową strategię – wszystkie spółki Grupy Dalkia działają od stycznia pod marką Veolia, a plan zakłada wspieranie wiedzą i doświadczeniem zarówno samorządów, jak i przemysłu w trzech sektorach gospodarki energią, wodą i odpadami. Oprócz prowadzonej od lat w Polsce  działalności związanej z gospodarką wodno – ściekową, kluczowe pozostaje zarządzanie ciepłem systemowym w ponad 40 miastach, w tym w trzech największych aglomeracjach: Warszawie, Poznaniu, Łodzi.

Veolia w nowej strategii podkreśla wagę zrównoważonego rozwoju i szuka rozwiązań dla największych wyzwań środowiskowych – zwiększanie dostępności, ochrona i odnawianie zasobów oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Veolia jest przekonana, że gospodarka cyrkularna, dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów planety, stanowi dźwignię nowej dynamiki rozwoju świata. Efektywność energetyczna, recykling, odzysk wody, produkcja zasobów wtórnych są coraz istotniejsze dla miast i odpowiedzialnego biznesu.

Na całym świecie Veolia zaopatruje w wodę 94 miliony osób, generuje 54 mln MWh energii rocznie, wykorzystuje 38 milionów ton odpadów do odzysku materiałów i energii. Szczególnym priorytetem dla Veolii są innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę funkcjonowania i polepszenia jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców miast. Firma świadczy usługi dla tysięcy samorządów terytorialnych na całym świecie, dostarcza ciepło do 2,4 mln budynków mieszkalnych i obsługuje 450 sieci cieplnych. Bazując na tych doświadczeniach, eksperci Veolii szukają nowych pomysłów i rozwiązań w zakresie smart city.

Jedna marka, trzy filary

Do końca 2014 roku część Veolii zajmująca się wytwarzaniem i dostawami ciepła systemowego funkcjonowała pod nazwą Dalkia. Zmiana marki wynika z międzynarodowych uzgodnień między akcjonariuszami. Veolia i EDF – przez długi czas współakcjonariusze Dalkii – rozdzieliły swoje aktywa. EDF przejął działalność Dalkii we Francji, a spółki Dalkii na świecie pozostały w grupie Veolia i teraz posługują się w komunikacji wyłącznie jedną marką. Ta zmiana dla klientów nie wiąże się z żadnymi formalnościami.

A to już wiesz?  Imprezy specjalne w Rainbow Tours

Veolia w Polsce obecna jest od 1994 roku. Zatrudnia 5 000 pracowników. Nowa strategia obejmuje usługi świadczone dla samorządów lokalnych i przemysłu w trzech filarach: gospodarki energią, wodą, odpadami.

?Dzięki funkcjonowaniu w globalnej Grupie Veolia mamy dostęp do międzynarodowych rozwiązań, innowacji, wiedzy, ale realizujemy zdecentralizowany model rozwoju mocno osadzony na realiach lokalnych?, powiedział Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. ?W Polsce w najbliższych latach skupimy się na szukaniu nowych partnerów biznesowych w przemyśle, oferując najnowsze rozwiązania w zakresie gospodarki energią, wodą i odpadami. Chcemy zwracać uwagę na synergię pojawiającą się w kompleksowym zarządzaniu wszystkimi zasobami i wykorzystaniu zasobów wtórnych. Filarem naszej działalności pozostaną usługi energetyczne dla miast i szczególne wyzwania, które stawiają przed nami trzy największe aglomeracje: Warszawa, Poznań i Łódź?.

Dostarczać ciepło i oszczędzać energię

Veolia jest obecnie największą firmą na polskim rynku sieci ciepłowniczych i trzecim dostawcą ciepła systemowego wytwarzanego w skojarzeniu (kogeneracja). Obsługuje 1,9 mln mieszkańców. Nadzoruje funkcjonowanie 3 490 kilometrów sieci ciepłowniczych. Zarządzanie tak potężnymi zasobami ? sama warszawska sieć ciepłownicza to największy tego typu system w całej Unii Europejskiej ? wymaga doświadczenia, perspektywicznego planowania i ciągłych inwestycji. Nakłady inwestycyjne w 2015 roku wyniosą 702 mln zł. Dzięki Veolii sieci ciepłownicze rozwijają się i modyfikują równolegle ze zmianami miast, a budynki podłączone do sieci mają zapewnione bezpieczeństwo dostaw ciepła. Smart city dla komfortu swoich mieszkańców wymaga jednak znacznie więcej.

?Współczesne miasta potrzebują już nie tylko ciepłych grzejników, ale szukają kompleksowych rozwiązań dla efektywnego zarządzania ciepłem?, powiedział Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. ?Dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym i bezpośredniej transmisji danych potrafimy zachować komfort cieplny przy jednoczesnej oszczędności energii. Wdrażane przez nas Inteligentne Sieci Ciepłownicze zmniejszają emisję szkodliwych substancji, optymalizują koszty dzięki ograniczaniu ubytków energii i dostosowaniu dostawy ciepła do warunków pogodowych?.

W pełni rozwinięty system telemetrii i telesterowania działa w Poznaniu, gdzie monitoring i zdalne sterowanie obejmuje wszystkie komory i przepompownie, źródła ciepła oraz węzły ciepłownicze. Obecnie kolejny projekt Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej wykorzystujący łączność bezprzewodową do zarządzania siecią ciepłowniczą wdrażany jest w Warszawie. Ma on charakter pionierski z powodu wielkości warszawskiej sieci ciepłowniczej. System po uruchomieniu zredukuje straty ciepła, ograniczy emisję CO­2 o ponad 14 tys. ton rocznie (równoważne posadzeniu 1 mln drzew), zwiększy wydajność sieci, zoptymalizuje dobór oraz zakup energii w źródłach.

A to już wiesz?  ASUS Republic of Gamers prezentuje Polską rundę wyzwania

W Poznaniu, Łodzi i Warszawie Veolia oferuje usługi efektywnego zarządzania energią w budynkach (BES ? Building Energy Services). ?Celem oferty e-Profit jest oszczędność energii cieplnej oraz pieniędzy mieszkańców. Klient kupuje tyle ciepła, ile faktycznie potrzebuje, aby w jego mieszkaniu czy biurze panowały najlepsze warunki pod względem preferowanej temperatury. Optymalizujemy dostawy ciepła dzięki instalacji specjalnych regulatorów i zdalnemu zarządzaniu pracą urządzeń grzewczych. Wykorzystujemy również akumulacyjność cieplną budynków. W 2014 roku podpisaliśmy już 3 kontrakty obejmujące 25 budynków, a z właścicielami kolejnych 242 obiektów podpisaliśmy listy intencyjne?, powiedział Jacky Lacombe, prezes zarządu Veolia Energia Warszawa.

Dla każdego obiektu wybierany jest optymalny wariant wykorzystania ciepła. W tym celu badana jest efektywność dystrybucji ciepła, analizowana konstrukcja budowlana i instalacje w budynku. Po przeprowadzeniu prac optymalizacyjnych i dostarczając ciepło w oparciu o wiedzę i najlepsze praktyki Veolii, można osiągnąć kilkanaście procent redukcji zużycia ciepła. 12% rocznej redukcji to wynik, który osiągnął w siedmiu budynkach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, jeden z podmiotów, który podpisał umowę na efektywne zarządzanie energią.

Wdrożenie najnowszych technologii w ciepłownictwie staje się ważnym elementem smart city. Veolia planuje rozwój istniejących i nowych Inteligentnych Sieci Ciepłowniczy w wielkich polskich aglomeracjach i mniejszych miastach.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Veolia Energia Warszawa. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy