Wiercimy

Bałtyckie Forum Ekoenergetyczne w Gdańsku – międzynarodowa konferencja nt. energetyki odnawialnej

Bałtyckie Forum Ekoenergetyczne, międzynarodowa konferencja przygotowana przez Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny oraz należącą do Grupy ENERGA gdańską spółkę obrotu energią elektryczną ELNORD SA,  odbędzie się 26 listopada 2007 r., w Dworze Artusa w Gdańsku. Forum, którego głównym tematem jest energetyka odnawialna na Pomorzu i w Unii Europejskiej, otworzy Barbara Klimiuk, prezes Zarządu ENERGA SA.W Bałtyckim Forum Ekoenergetycznym udział wezmą m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego - Jerzy Buzek, Leny Ek (Szwecja) i Britta Thomsen (Dania) oraz Barbara Klimiuk, prezes Zarządu ENERGA SA, prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, przedstawiciel Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego. Konferencja jest okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Jej głównymi celami są:omówienie aktualnych przepisów prawnych i możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Regionach Pomorskim i Warmińsko-Mazurskimokreślenie kierunków rozwoju regionów w aspekcie energetyki odnawialnejprzedstawienie nowoczesnych ekoenergetycznych projektów naukowych, zarówno tych, które już doczekały się

Bałtyckie Forum Ekoenergetyczne, międzynarodowa konferencja przygotowana przez Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny oraz należącą do Grupy ENERGA gdańską spółkę obrotu energią elektryczną ELNORD SA,  odbędzie się 26 listopada 2007 r., w Dworze Artusa w Gdańsku. Forum, którego głównym tematem jest energetyka odnawialna na Pomorzu i w Unii Europejskiej, otworzy Barbara Klimiuk, prezes Zarządu ENERGA SA.

W Bałtyckim Forum Ekoenergetycznym udział wezmą m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego – Jerzy Buzek, Leny Ek (Szwecja) i Britta Thomsen (Dania) oraz Barbara Klimiuk, prezes Zarządu ENERGA SA, prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, przedstawiciel Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.

Konferencja jest okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Jej głównymi celami są:

  • omówienie aktualnych przepisów prawnych i możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Regionach Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim
  • określenie kierunków rozwoju regionów w aspekcie energetyki odnawialnej
  • przedstawienie nowoczesnych ekoenergetycznych projektów naukowych, zarówno tych, które już doczekały się realizacji, jak i tych, które w niedalekiej przyszłości znajdą swoje zastosowanie.

<

p>W czasie forum eksperci unijni przekażą wiedzę na temat wykorzystania funduszy europejskich, przeznaczonych na inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii. Ponadto reprezentant pomorskiej strefy biznesu z branży energetycznej, należąca do Grupy ENERGA spółka ELNORD SA, podzieli się doświadczeniem związanym z inwestycjami w energetykę odnawialną. 

Organizatorami przedsięwzięcia są Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny i ELNORD SA, zaś jego sponsorem jest ENERGA.
Więcej informacji nt. BFEE można znaleź na jego stronach internetowych, dostępnych pod adresem: www.bfee.eu.

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  eKONTO najlepsze dla żaka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy