Wiercimy

Narciarski Pakiet Bezpieczeństwa Generali dla klientów Go Sport

Wraz z nadchodzącym sezonem narciarskim Grupa Generali we współpracy z siecią sklepów sportowych „Go Sport” przygotowała specjalną ofertę dla miłośników nart - „Narciarski Pakiet Bezpieczeństwa”. Osoby, które do 28 lutego 2009 r. zakupią narty, zestawy nart lub deski snowboardowe w sieci sklepów Go Sport na terenie Polski otrzymają bezpłatnie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i OC Generali. Ochrona świadczona w ramach tego programu związana jest z amatorskim uprawianiem narciarstwa i trwa do 31 marca 2009 r. Certyfikat potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia uprawnia ponadto do 10-proc. zniżki na zakup ubezpieczenia podróżnego Generali T.U. S.A. „Narciarski Pakiet Bezpieczeństwa” to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i OC oferowane przez Generali klientom sieci sklepów „Go Sport”, niezależnie od marki zakupionego sprzętu narciarskiego. W momencie zakupu każdy klient otrzymuje imienny certyfikat, wypełniany i akceptowany w „Go Sport”, potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia Generali, na mocy którego Generali T.U. S.A. świadczy ochronę ubezpieczeniową do końca marca 2009 roku. Obie polisy dotyczą

Wraz z nadchodzącym sezonem narciarskim Grupa Generali we współpracy z siecią sklepów sportowych „Go Sport” przygotowała specjalną ofertę dla miłośników nart – „Narciarski Pakiet Bezpieczeństwa”. Osoby, które do 28 lutego 2009 r. zakupią narty, zestawy nart lub deski snowboardowe w sieci sklepów Go Sport na terenie Polski otrzymają bezpłatnie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i OC Generali. Ochrona świadczona w ramach tego programu związana jest z amatorskim uprawianiem narciarstwa i trwa do 31 marca 2009 r. Certyfikat potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia uprawnia ponadto do 10-proc. zniżki na zakup ubezpieczenia podróżnego Generali T.U. S.A.

„Narciarski Pakiet Bezpieczeństwa” to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i OC oferowane przez Generali klientom sieci sklepów „Go Sport”, niezależnie od marki zakupionego sprzętu narciarskiego. W momencie zakupu każdy klient otrzymuje imienny certyfikat, wypełniany i akceptowany w „Go Sport”, potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia Generali, na mocy którego Generali T.U. S.A. świadczy ochronę ubezpieczeniową do końca marca 2009 roku. Obie polisy dotyczą zdarzeń ubezpieczeniowych na stoku i związane są z amatorskim uprawianiem narciarstwa.

Ubezpieczonym w ramach Programu jest osoba, która legitymuje się imiennym (wystawionym na swoje nazwisko) certyfikatem ubezpieczeniowym, otrzymanym w jednym ze sklepów sieci Go Sport w okresie trwania promocji.

„Narciarski Pakiet Bezpieczeństwa” obejmuje następujące ryzyka:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na poważnym urazie lub śmierci ubezpieczonego podczas amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardu,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami wynikającymi z amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardu.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wystarczy przedstawić certyfikat ubezpieczeniowy i dowód zakupu, aby uzyskać należne odszkodowanie. Szczegółowych informacji udziela Centrum Klienta Generali T.U. S.A. – tel.: 0 801 343 343 lub 022 543 0 543.

Dla tych klientów „Go Sport”, którzy chcą spędzić swój urlop zimowy za granicą Generali przygotowało również specjalną promocję, uprawniającą do 10-proc. zniżki na zakup ubezpieczenia podróżnego. Warunkiem zawarcia polisy ze specjalną zniżką jest podanie i okazanie przez Ubezpieczonego numeru certyfikatu ubezpieczeniowego wydanego w Go Sport.

A to już wiesz?  W Generali innowacyjne ubezpieczenie AC

– „W listopadzie Generali wprowadza już 4 edycję programu lojalnościowego, który jest przez nas cyklicznie przygotowywany we współpracy z Go Sport. Narciarski Pakiet Bezpieczeństwa rokrocznie zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników, którym możemy zapewnić komfort i poczucie bezpieczeństwa na stoku. Uatrakcyjniając naszą ofertę oraz poszerzając kanały dystrybucji chcielibyśmy dotrzeć do kolejnych grup odbiorców naszych usług” – mówi Marta Smolińska, Koordynator Programów Lojalnościowych Generali T.U. S.A.

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy