Budownictwo Dalkia spalarnie odpadów

Nowoczesne spalarnie odpadów źródłem „zielonej energii”, czyli odzysk energetyczny w praktyce

Nowoczesne spalarnie odpadów źródłem „zielonej energii”, czyli odzysk energetyczny w praktyce
Sektor energii odnawialnej to jedna z najbardziej perspektywicznych i budzących nadzieję gałęzi gospodarki. Poszukiwanie alternatyw dla paliw kopalnych podyktowane jest bowiem nie tylko kwestiami ekonomicznymi, ale również troską o przyszłość naszej planety. Mało znanym w Polsce, ale niezwykle efektywnym i przyjaznym dla środowiska naturalnego sposobem pozyskiwania energii jest jej odzysk w nowoczesnych spalarniach śmieci. Podczas termicznej utylizacji odpadów wytwarzana jest bowiem energia, którą można wykorzystać do ogrzewania domów lub zagospodarować w przemyśle i

Data publikacji: 2019-09-30
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Nowoczesne spalarnie odpadów źródłem „zielonej energii”, czyli odzysk energetyczny w praktyce
Kategoria: Dalkia, spalarnie odpadów

Nowoczesne spalarnie odpadów źródłem „zielonej energii”, czyli odzysk energetyczny w praktyce , Dalkia, spalarnie odpadów - Sektor energii odnawialnej to jedna z najbardziej perspektywicznych i budzących nadzieję gałęzi gospodarki. Poszukiwanie alternatyw dla paliw kopalnych podyktowane jest bowiem nie tylko kwestiami ekonomicznymi, ale również troską o przyszłość naszej planety. Mało znanym w Polsce, ale niezwykle efektywnym i przyjaznym dla środowiska naturalnego sposobem pozyskiwania energii jest jej odzysk w nowoczesnych spalarniach śmieci. Podczas termicznej utylizacji odpadów wytwarzana jest bowiem energia, którą można wykorzystać do ogrzewania domów lub zagospodarować w przemyśle i rolnictwie. Sektor energii odnawialnej to jedna z najbardziej perspektywicznych i budzących nadzieję gałęzi gospodarki. Poszukiwanie alternatyw dla paliw kopalnych podyktowane jest bowiem nie tylko kwestiami ekonomicznymi, ale również troską o przyszłość naszej planety. Mało znanym w Polsce, ale niezwykle efektywnym i przyjaznym dla środowiska naturalnego sposobem pozyskiwania energii jest jej odzysk w nowoczesnych spalarniach śmieci. Podczas termicznej utylizacji odpadów wytwarzana jest bowiem energia, którą można wykorzystać do ogrzewania domów lub zagospodarować w przemyśle i rolnictwie.

Intensywna eksploatacja złóż węgla i ropy, ogromne ilości produkowanych śmieci i destrukcyjny dla zdrowia smog to wyzwania, z którymi mierzy się obecnie cały świat. W Polsce dodatkowym problemem jest coroczna produkcja ok. 3,5 miliona ton Pre-RDF i RDF (paliwa alternatywnego z przesortowanych odpadów komunalnych), na które nie ma zbytu ani w istniejących już spalarniach, ani w cementowniach, które spalają relatywnie nieduże ilości RDF o najwyższej jakości. Produkty te składowane są w Instalacjach Komunalnych (nazwa obowiązująca po najnowszej nowelizacji ustawy z 19 lipca 2019 r.) i są często źródłem spontanicznych i niekontrolowanych pożarów. Możliwość składowania tego rodzaju odpadów została obecnie ograniczona do roku, jednak niestety nadal nie wiadomo co robić z nimi po upływie tego okresu. Międzynarodowe instytucje, a także władze państwowe i lokalne próbują walczyć z tymi problemami na różne sposoby, jednak podejmowane działania nie zawsze są odpowiednio skoordynowane i przynoszą oczekiwany skutek. Doświadczenie części krajów Europy Zachodniej pokazuje jednak, że istnieje technologia, która pozwala w efektywny i ekologiczny sposób pozbyć się większości odpadów, a jednocześnie odzyskać duże ilości energii na potrzeby ciepłownicze lub do celów przemysłowych. Mowa o nowoczesnych, małych spalarniach śmieci i RDF wykorzystujących w swojej działalności piece oscylacyjne i rotacyjne Dalkia Wastenergy. Zasada pracy tego typu zakładów jest prosta – trafiają do nich odpowiednio posegregowane odpady komunalne, które następnie spala się w wysokiej temperaturze w specjalnym piecu o unikalnie nachylonej komorze spalania. Taka budowa urządzenia sprawia, że wsad jest lepiej wymieszany, a co za tym idzie – efektywniej utylizowany (objętość odpadów zmniejsza się aż o 90%!) i całkowicie pozbawiony wszelkich wirusów, bakterii i mikrobów. Co więcej, innowacyjna technologia firmy Dalkia Wastenergy gwarantuje minimalną emisję gazów do atmosfery i brak nieprzyjemnych zapachów, a jej skutkiem „ubocznym” jest produkcja całkowicie ekologicznej energii. W praktyce oznacza to, że spalarnia w sposób przyjazny dla środowiska rozwiązuje problem niepotrzebnych odpadów, których już inaczej nie można zutylizować, nie powoduje nieprzyjemnych konsekwencji dla okolicznych mieszkańców i dodatkowo wytwarza „zieloną energię”, którą można wprowadzić do sieci lokalnej i wykorzystać do ogrzewania domów lub zasilania zakładów przemysłowych. Potwierdzić to mogą m.in. władze i społeczność wielu regionów Europy Zachodniej, gdzie odzysk energetyczny z termicznego przekształcania odpadów prowadzony jest z powodzeniem od wielu lat. W Polsce od pewnego czasu można zaobserwować bardzo duże zainteresowanie małymi liniami do spalania RDF z odpadów ciepłowni komunalnych, które w ramach wymaganych dyrektywami europejskimi modernizacji mogą zastąpić przestarzałe kotły na węgiel, znane wszystkim „WR-..” liniami do spalania RDF. W ostatnim czasie polski rząd również skłania się ku wspieraniu tego typu rozwiązań.

A to już wiesz?  Nowość! Wytrzymałe, ekologiczne, stylowe – biopodłogi Purline Bioboden z kolekcji wineo 1000

 

Liczby mówią więcej niż słowa

Waloryzacja energetyczna odpadów, czyli spalanie śmieci w taki sposób, by w efekcie uzyskać także „zieloną energię” przeznaczoną dla miejskich systemów ciepłowniczych, na użytek przemysłu lub rolnictwa to olbrzymi krok na drodze do zrównoważonego rozwoju. Wyraźnie widać to w regionach, w których taka metoda jest wykorzystywana, np. we francuskim Saint-Ouen, gdzie inwestorzy zdecydowali się na optymalizację procesu technologicznego w celu zwiększenia odzysku energii. Obecnie utylizuje się tam aż 630 000 ton odpadów rocznie, a poprawa efektywności pracy spalarni umożliwiła odzysk aż 3 MW dodatkowego resztkowego ciepła, które wykorzystuje się do dostarczenia ciepłej wody do lokalnej eko-dzielnicy. Spaliny kondensowane są z kolei w celu podgrzania wody sąsiedniej kotłowni. Jak jeszcze zakłady nastawione na waloryzację energetyczną odpadów wspomagają lokalny przemysł i społeczności? Ośrodek w Pontenx-les-Forges wytwarza energię w wymiarze aż 40 000 MWh w skali roku, z czego większość wykorzystywana jest do zaopatrywania szklarni rolniczych w ciepłą wodę. Z kolei na małej wyspie Saint-Barthélémy we Francji miejscowy zakład spalania przetwarza 100% odpadów wytwarzanych przez lokalne gospodarstwa domowe (od 17 000 do 20 000 ton odpadów rocznie). Powstające w ten sposób ciepło wykorzystywane jest do produkcji wody (odsalania wody morskiej).

Z danych firmy Dalkia wynika, że 36 zakładów, spalających odpady w oparciu o jej technologię sprzedało w roku 2016 blisko 2,76 tWh energii elektrycznej z pary wodnej, z czego 50% pochodziło z energii odnawialnych. W praktyce przekłada się to na 800 000 mieszkańców ogrzanych i zaopatrzonych w ciepłą wodę oraz energię elektryczną, a także na 0,7 miliona ton unikniętej emisji CO2. Dla samorządów podążających za ideą zrównoważonego rozwoju i chcących z sukcesami walczyć z nadmiarem śmieci, smogiem i nadmiernym zużyciem paliw kopalnych liczby te powinny stanowić istotny argument za budową w swoim regionie nowoczesnej spalarni odpadów.

A to już wiesz?  Niska gęstość dymu może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią – ofiary pożarów są ofiarami dymu

Dalkia Wastenergy, specjalista energetycznego i materiałowego przekształcania odpadów

Dalkia Wastenergy, spółka zależna Dalkii w ramach grupy EDF, od prawie 100 lat specjalizuje się w energetycznym przekształcaniu odpadów komunalnych na energię elektryczną i parę wykorzystywaną w ciepłownictwie miejskim lub w przemyśle, w przekształcaniu biologicznym i w recyklingu materiałowym, stosując instalacje spalania lub metanizacji, uzupełniane wstępnym sortowaniem odpadów i kompostowaniem pofermentatu.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Nowoczesne spalarnie odpadów źródłem „zielonej energii”, czyli odzysk energetyczny w praktyce , Dalkia, spalarnie odpadów - Sektor energii odnawialnej to jedna z najbardziej perspektywicznych i budzących nadzieję gałęzi gospodarki. Poszukiwanie alternatyw dla paliw kopalnych podyktowane jest bowiem nie tylko kwestiami ekonomicznymi, ale również troską o przyszłość naszej planety. Mało znanym w Polsce, ale niezwykle efektywnym i przyjaznym dla środowiska naturalnego sposobem pozyskiwania energii jest jej odzysk w nowoczesnych spalarniach śmieci. Podczas termicznej utylizacji odpadów wytwarzana jest bowiem energia, którą można wykorzystać do ogrzewania domów lub zagospodarować w przemyśle i rolnictwie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy