Sukces certyfikatów antypodatkowych i nowa oferta dla oszczędzających w dolarach

Dziesięć dni przed terminem zakończyły się zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Pioneer Obligacji 2 FIM. Inwestorzy objęli całą emisję w wysokości 500 mln złotych. Pieniądze ze sprzedaży tych certyfikatów są inwestowane przede wszystkim w bezpieczne wierzycielskie papiery wartościowe. Zyski z tych inwestycji są wolne od podatku dochodowego od zysków kapitałowych aż do końca 2003 r. Subskrypcja, która rozpoczęła się 27 czerwca 2002 r. i miała trwać do 8 sierpnia, zakończyła się już 29 lipca.

Certyfikaty, w przeciwieństwie do obligacji lub jednostek funduszy inwestycyjnych, można było zamawiać nie tylko w domach maklerskich, ale także w jednej z 509 placówek Banku Pekao SA, gdzie utworzono Tymczasowe Punkty Obsługi Klienta CDM Pekao SA.

Jednym z powodów tak dużego zainteresowania Funduszem była możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do powodzenia oferty z pewnością przyczyniła się również szeroka sieć dystrybucji poprzez placówki Banku Pekao SA

- powiedział Krzysztof Lewandowski, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Pioneer Pekao -Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Cena emisyjna jednego certyfikatu inwestycyjnego wynosiła 100 zł. Łącznie w ofercie znajdowało się 5 milionów certyfikatów. Za wydanie każdego certyfikatu pobierana była opłata w wysokości 1,50 zł. Czas trwania Funduszu Pioneer Obligacji 2 FIM jest ograniczony. Z dniem 31 grudnia 2003 rozpocznie się jego likwidacja.

Jeszcze większą sieć dystrybucji będzie miała najnowsza wspólna oferta Pioneer Pekao TFI
i Banku Pekao - Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO. Jednostki uczestnictwa tego funduszu będzie można nabywać w praktycznie każdej z ponad 800 placówek Banku.

Takie rozwiązanie znacznie ułatwia klientom inwestowanie. Nie muszą zakładać rachunków w biurach maklerskich. Wszystkie formalności odbywają się w miejscu, które już doskonale znają -

powiedział Dariusz Dubas, dyrektor Marketingu VIP/SME Banku Pekao SA.

Fundusz Obligacji Dolarowych znalazł się w stałej ofercie Banku Pekao SA od 1 sierpnia br. Fundusz jest polecany osobom, które oszczędzają w dolarach i chcą zainwestować część środków w produkt finansowy o wyższym potencjale zysków niż np. lokata dolarowa. Po raz pierwszy na polskim rynku w tak szerokiej sieci dystrybucji oferowany jest produkt inwestycyjny w którym wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w dolarach amerykańskich.

Minimalna wpłata w dolarach wymagana na otwarcie konta to równowartość 1000 zł. Kolejne dopłaty nie mogą być niższe od 500 zł. Wpłat można dokonywać w dolarach i złotówkach. Przeliczenia odbywają się według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego operację.

Opłata manipulacyjna przy wpłatach poniżej 10 tys. zł wynosi 2,5%. Pieniądze zainwestowane w Fundusz Obligacji Dolarowych Plus FIO można wycofać bez prowizji i w każdej chwili.

Uczestnicy Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego powinni akceptować wysoki poziom ryzyka wynikający z inwestowania co najmniej 70% środków Funduszu w notowane na rynku amerykańskim wierzycielskie papiery wartościowe oraz akcje o uprzywilejowanej wypłacie dywidendy emitentów o niższych ratingach kredytowych . Inwestycje te mogą jednak przynieść zysk znacznie przekraczający oprocentowanie lokat bankowych.

 

Najlepsza dziesiątka funduszy obligacji wysokodochodowych w USA w ciągu ostatnich 3 lat (lipiec 1999 - lipiec 2002) osiągnęła średnią roczną stopę zwrotu na poziomie od 14,69% do 4,71%. Fundusz Pioneer High Yield Fund, na którego zasadach zarządzania będzie się wzorował także Fundusz Obligacji Dolarowych Plus FIO, osiągnął 12,36%. Dla porównania średnie oprocentowanie rocznych bankowych lokat dolarowych w Polsce wynosiło 4,68% w roku 2000 i 2,67% w roku 2001.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Pioneer Pekao Investment Management SA, Ada Kostrz-Kostecka,

tel. (22) 640 40 00 w. 2120, fax (22) 640 40 05

Bank Pekao SA, Sebastian Łuczak, tel. (22) 656 02 04, fax (22) 656 04 49

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top