Technologia Wiadomości branżowe Wiercimy

ENERGA-OPERATOR ma decyzję ważną 12 lat

Spółka ENERGA-OPERATOR została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do 2020 roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję, na mocy której spółka będzie pełnić tę funkcję na obszarze i w okresie określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, tj. do 31 grudnia 2020 r. Ważność poprzedniej decyzji - wydanej na rok - wygasa 30 czerwca 2008 r. Wyznaczenie spółki na OSD na czas określony wynikało z realizowanej formuły wydzielenia operatora i konieczności dokończenia przekształceń pozwalających na funkcjonowanie OSD zgodnie z wymogami Prawa energetycznego. Spółka zobowiązała się, że w tym czasie dokończy proces restrukturyzacji, polegający na wydzieleniu z niej wszystkich działalności niezwiązanym z działalnością podstawową, czyli dystrybucją energii elektrycznej. Podstawą do wydania nowej decyzji ważnej aż do 2020 r. były ostatnie działania polegające na wydzieleniu ze spółki ENERGA-OPERATOR obszaru obsługi klienta. Tym obszarem w Grupie ENERGA będzie zajmować się teraz należąca do Grupy spółka Twoja Energia. W tym celu spółka ENERGA-OPERATOR zbyła

Spółka ENERGA-OPERATOR została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do 2020 roku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję, na mocy której spółka będzie pełnić tę funkcję na obszarze i w okresie określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Ważność poprzedniej decyzji – wydanej na rok – wygasa 30 czerwca 2008 r. Wyznaczenie spółki na OSD na czas określony wynikało z realizowanej formuły wydzielenia operatora i konieczności dokończenia przekształceń pozwalających na funkcjonowanie OSD zgodnie z wymogami Prawa energetycznego.

Spółka zobowiązała się, że w tym czasie dokończy proces restrukturyzacji, polegający na wydzieleniu z niej wszystkich działalności niezwiązanym z działalnością podstawową, czyli dystrybucją energii elektrycznej.

Podstawą do wydania nowej decyzji ważnej aż do 2020 r. były ostatnie działania polegające na wydzieleniu ze spółki ENERGA-OPERATOR obszaru obsługi klienta. Tym obszarem w Grupie ENERGA będzie zajmować się teraz należąca do Grupy spółka Twoja Energia. W tym celu spółka ENERGA-OPERATOR zbyła na rzecz ENERGA SA swoje udziały w spółce Twoja Energia, a następnie sprzedała tejże spółce zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Biur Obsługi Klienta.

Działania te gwarantują, że OSD nie będzie wykonywał innych zadań niż wynikające z zadań operatora, co jest zgodne z obowiązującym prawem polskim i dyrektywą Unii Europejskiej.

ENERGA stawia na specjalizację

Wydzielenie BOK-ów pozwoliło nie tylko na przedłużenie decyzji Prezesa URE, lecz również umożliwi wzmocnienie pozycji Grupy ENERGA w sektorze obsługi klienta. Powierzenie wszelkich kompetencji związanych z obsługą klienta profesjonalnie do tego przygotowanej spółce ma doprowadź do poprawy jakości tej obsługi i wzrostu wartości Grupy. Spółka chce osiągnąć te cele poprzez standaryzację obszaru obsługi klienta w skali Grupy i wdrożenie odpowiednich narzędzi efektywnego zarządzania relacjami z klientami (m.in. biling, CRM).

To właśnie na nowoczesnej i sprawnej obsłudze klienta Grupa ENERGA chce budować swoją przewagę konkurencyjną. Dlatego podejmujemy działania, aby wzmocnić spółkę Twoja Energia i uczynić z niej silną oraz sprawnie funkcjonującą organizację biznesową oraz atrakcyjnego pracodawcę dla ponad tysiąca pracowników – mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

A to już wiesz?  Powietrze ogrzeje nam wodę

Pracownicy przechodzący z ENERGA-OPERATOR SA do spółki Twoja Energia zachowują dotychczasowe warunki pracy i płacy oraz wszelkie przywileje wynikające z Umowy Społecznej. Dodatkowo każdy otrzyma po 1400 zł premii konsolidacyjnej oraz wynikający z tej kwoty odpis na Pracowniczy Program Emerytalny.

Trzy twarze ENERGI

Model działania Grupy ENERGA opierać się będzie na precyzyjnie podzielonych między poszczególne spółki obszarach. Kluczowe role wobec rynku odgrywać będą spółki:
Twoja Energia (obsługa klienta), której nazwa zostanie zmieniona
ENERGA-OBRÓT (sprzedaż)
Elnord (zakup energii na rynku hurtowym)

 

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy