Wiercimy

Znakomite wyniki ENERGI – 205 milionów zł. zysku netto po 3 kwartałach 2005 r.

Koncern Energetyczny ENERGA SA w okresie styczeń - wrzesień 2005 roku osiągnął ponad 205 milionów zł. zysku netto, to wzrost o 23,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zdaniem Waldemara Bartelika, prezesa Zarządu ENERGI, jest to efekt planowej i konsekwentnej realizacji działań konsolidacyjnych i wykorzystania potencjału tkwiącego w ENERDZE oraz realizacji ambitnego planu zajęcia pozycji lidera na rynku dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. "Nasze wyniki są znakomite, ale nie zaskakujące. Jest to efekt planowej i konsekwentnej realizacji działań konsolidacyjnych i wykorzystania tkwiącego w ENERDZE potencjału. Chciałbym podkreślić, że nasze dotychczasowe osiągnięcia, to dopiero początek realizacji ambitnego planu zajęcia pozycji lidera na rynku dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. Taki właśnie cel zakłada strategia rozwoju ENERGI i jestem przekonany, że zostanie on zrealizowany." - powiedział Waldemar Bartelik, prezes Zarządu Koncernu Energetycznego ENERGA SA, komentując dane finansowe spółki za 3 kwartały 2005 r. Zysk ENERGI w okresie styczeń - wrzesień 2005 roku był wyższy o 23,5 proc., tj. o 39.092,4 tys. zł w stosunku do analogicznego

Koncern Energetyczny ENERGA SA w okresie styczeń – wrzesień 2005 roku osiągnął ponad 205 milionów zł. zysku netto, to wzrost o 23,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zdaniem Waldemara Bartelika, prezesa Zarządu ENERGI, jest to efekt planowej i konsekwentnej realizacji działań konsolidacyjnych i wykorzystania potencjału tkwiącego w ENERDZE oraz realizacji ambitnego planu zajęcia pozycji lidera na rynku dystrybucji energii elektrycznej w Polsce.

„Nasze wyniki są znakomite, ale nie zaskakujące. Jest to efekt planowej i konsekwentnej realizacji działań konsolidacyjnych i wykorzystania tkwiącego w ENERDZE potencjału. Chciałbym podkreślić, że nasze dotychczasowe osiągnięcia, to dopiero początek realizacji ambitnego planu zajęcia pozycji lidera na rynku dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. Taki właśnie cel zakłada strategia rozwoju ENERGI i jestem przekonany, że zostanie on zrealizowany.” – powiedział Waldemar Bartelik, prezes Zarządu Koncernu Energetycznego ENERGA SA, komentując dane finansowe spółki za 3 kwartały 2005 r.

Zysk ENERGI w okresie styczeń – wrzesień 2005 roku był wyższy o 23,5 proc., tj. o 39.092,4 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (rozumianego jako suma zysku osiągniętego w takim samym okresie roku ubiegłego przez osiem jednostek funkcjonujących wówczas jako osobne Zakłady Energetyczne, a obecnie Oddziały Koncernu) i wyniósł 205 578 500 zł. Koncern zanotował zarówno wyższe przychody ze sprzedaży, jak i niższe koszty działalności operacyjnej. W wyniku tego zysk ze sprzedaży był wyższy o 28,6 proc., czyli o 57.103,6 tys. zł.

„Klientów ENERGI zapewniam, że bardzo dobra sytuacja finansowa firmy pozwala realizować nam program inwestycji w infrastrukturę techniczną, którego celem jest podniesienie jakości i bezpieczeństwa dostaw energii ? nasze działania, na wielu polach, mają przynieść jak najwięcej korzyści każdemu klientowi ENERGI.” – dodaje Waldemar Bartelik, prezes Zarządu ENERGI.

Jednym z głównych powodów poprawy rentowności Koncernu jest wykorzystanie efektu synergii uzyskanego w wyniku konsolidacji tzw. Grupy G-8 w jeden sprawnie działający podmiot gospodarczy. Konsolidacja działalności biznesowej Koncernu Energetycznego ENERGA SA począwszy od początku 2005 r. umożliwiła z jednej strony na trwałą redukcję kosztów a z drugiej na znaczną poprawę płynności finansowej.
Główne obszary efektu synergii to:
– niższe koszty zakupu energii elektrycznej – na rynku bilansującym istnieje jedna jednostka grafikowa zamiast ośmiu,
– niższe koszty zakupu towarów i materiałów ze względu na korzystniejszą pozycję przetargową, wobec dostawców
– niższa koszty opłaty koncesyjnej
– niższe koszty finansowe ze względu na zmniejszenie poziomu zadłużenia kredytowego i istotne obniżenie kosztów obsługi zadłużenia

A to już wiesz?  Współpraca ENERGI z Policją pozwoliła na złapanie łapówkarzy

„Realizując naszą strategie złożyliśmy ofertę na zakup Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA. Jesteśmy przekonani, że zaproponowaliśmy atrakcyjny program rozwoju i inwestycji w ZEO, a właścicielowi dobre warunki zakupu oraz, co ważne, gwarancję, że strategiczna elektrownia pozostanie w polskich rękach przyczyniając się do budowy silnej polskiej grupy energetycznej.” – stwierdza Waldemar Bartelik informując o najbliższych planach ENERGI.

 

***

Koncern Energetyczny ENERGA SA (http://www.energa.pl) – największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce i druga firma Pomorza pod względem przychodów wg „Listy 500? Rzeczpospolitej z 20.04.2005 r. Spółka jest dystrybutorem energii elektrycznej na obszarze północnej i środkowej Polski (obszar 75 tys. km kw. na terenie byłych województw: elbląskiego, gdańskiego, kaliskiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, płockiego, słupskiego, toruńskiego). Głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja, przesyłanie i obrót energią elektryczną. ENERGA obsługuje około 2,7 mln odbiorców, jej roczne przychody szacowane są na około 5 mld zł. W koncernie zatrudnionych jest ponad 7,5 tys. osób, dysponuje on majątkiem trwałym o wartości około 3 mld zł, a jego udział w rynku energii elektrycznej w Polsce to około 17 proc. Wszystkie oddziały Koncernu Energetycznego ENERGA SA sprzedają około 16 TWh energii rocznie, eksploatują 6,2 tys. km linii wysokiego napięcia, 64,5 tys. km linii średniego napięcia i 82 tys. km linii niskiego napięcia.

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy