Wiercimy

mINWESTYCJE ? alternatywna forma oszczędzania

Już ponad 115 tys. osób korzysta z Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych – to o 70% więcej, niż przed rokiem. Ponadto dynamicznie wzrasta liczba użytkowników usługi eMAKLER.mBank uruchomił Supermarket w styczniu 2003 roku. W tym okresie szacowano, że udział Internetu, jako kanału pozyskiwania aktywów przez fundusze, wynosił ok. 2-2,5%. W ciągu ponad 3,5 lat działalności SFI, mBank namówił do skorzystania z unikalnej usługi 10% swoich Klientów, którzy zainwestowali do dziś przeszło 460 mln zł (342 mln na koniec września 2004r). W okresie ostatniego roku przybyło 47 tysięcy Klientów Supermarketu, co stanowi ponad 69% przrost. Liczba aktywów SFI wzrosła o 117,4 mln PLN, to o 34,2% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie udział Supermarketu mBanku w przyroście rynku funduszy w 2004 roku wyniósł 4,2%.Supermarket Funduszy Inwestycyjnych jest odpowiedzią mBanku na potrzeby i zachowania Klientów, którzy poszukują bardziej zyskownych form inwestowania pieniędzy. Liczba oferowanych na

Już ponad 115 tys. osób korzysta z Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych ? to o 70% więcej, niż przed rokiem. Ponadto dynamicznie wzrasta liczba użytkowników usługi eMAKLER.

mBank uruchomił Supermarket w styczniu 2003 roku. W tym okresie szacowano, że udział Internetu, jako kanału pozyskiwania aktywów przez fundusze, wynosił ok. 2-2,5%. W ciągu ponad 3,5 lat działalności SFI, mBank namówił do skorzystania z unikalnej usługi 10% swoich Klientów, którzy zainwestowali do dziś przeszło 460 mln zł (342 mln na koniec września 2004r). W okresie ostatniego roku przybyło 47 tysięcy Klientów Supermarketu, co stanowi ponad 69% przrost. Liczba aktywów SFI wzrosła o 117,4 mln PLN, to o 34,2% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie udział Supermarketu mBanku w przyroście rynku funduszy w 2004 roku wyniósł 4,2%.

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych jest odpowiedzią mBanku na potrzeby i zachowania Klientów, którzy poszukują bardziej zyskownych form inwestowania pieniędzy. Liczba oferowanych na platformie funduszy rośnie nieprzerwanie od początku istnienia SFI, a dobre wyniki sprzedaży skłaniają do współpracy kolejne Towarzystwa FI. We wrześniu br. do platformy dołączyło nowe (największe jak dotąd) TFI ? Union Investment. Dzięki temu liczba funduszy, w które mogą inwestować Klienci mBanku, zwiększyła się z 56 do 65.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, największy zysk przyniosła inwestycja w następujące fundusze:

Akcyjne – BPH FIO Akcji: +27,79%

Hybrydowe – Citi Zrównoważony: +26,25%

Obligacji – DWS Konwergencji: +13,10%

Pieniężne – SKARBIEC Gotówkowy: +6,02%

Jednocześnie od momentu uruchomienia usługi maklerskiej, rachunek eMAKLER otworzyło już przeszło 8,5 tys. osób.

?Dynamika przyrostu rachunków maklerskich w mBanku pozwala przypuszczać, że do końca br. z eMAKLERA korzystać będzie ok. 15 tys. Klientów.? ? mówi Maciej Witkowski, odpowiedzialny za produkty inwestycyjne w mBanku.

eMAKLER to nowa, innowacyjna usługa, która umożliwia Klientom mBanku łatwy dostęp do akcji, obligacji i innych papierów wartościowych notowanych na Warszawskiej GPW.

A to już wiesz?  Świąteczna akcja WINIARY: zajrzyj do Księgi Świątecznych Pomysłów i ulep z nami wirtualne uszka ? każde uszko to złotówka dla dzieci z domu dziecka

W ciągu 2 miesięcy działalności mBank zdobył prawie 10% rynku internetowych usług maklerskich, a jego obroty porównywalne są z obrotami brokerów detalicznych o znacznie dłuższym stażu rynkowym.

Klienci mBanku (posiadacze eKONTA), po aktywowaniu usługi mogą przez Internet lub za pośrednictwem mLinii nabyć papiery wartościowe (akcje i obligacje) lub sprzedać je i zamienić na gotówkę. Zgodnie ze strategią oferowania najlepszych warunków Klientom, za otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego nie jest pobierana opłata.

eMAKLER jest nierozłącznie związany z rachunkiem eKONTO, z którego pobierane są automatycznie środki na zakup papierów wartościowych. W przypadku sprzedaży papierów i zamiany należności na środki płynne, następuje natychmiastowe ich przekazanie na rachunek Klienta. Dodatkowo środki finansowe, zdeponowane na eKONCIE są oprocentowane.

O atrakcyjności eMAKLERA świadczą:

  • 0 zł za otwarcie rachunku inwestycyjnego,
  • 0 zł za prowadzenie rachunku,
  • pełna integracja z eKONTEM,
  • obsługa 24 godziny na dobę, przez Internet i telefon,
  • oprocentowanie wolnych środków,
  • łatwość obsługi zlecenia i notowania online,
  • opłaty i prowizje poniżej średniej rynkowej,
  • specjalny serwis www zwierający użyteczne informacje dla inwestorów,
  • system transakcyjny mBanku dostępny non-stop, z każdego miejsca na ziemi, bezpieczny i sprawdzony przez prawie milion Klientów.

Stały dostęp do rachunku przez Internet i telefon, brak większości opłat i prowizji ? to podstawowe wyróżniki oferty mBanku. Innowacyjne rozwiązanie proponowane inwestorom przez mBank umożliwia Klientom szybką reakcję na zmiany rynkowe.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy