Wiercimy

mPlan refinansowanie teraz 3,40% w CHF

mBank - detaliczne ramię BRE Banku SA, w ramach promocji mPLAN-refinansowanie, gwarantuje oprocentowanie kredytu hipotecznego udzielanego w CHF na poziomie 3,40%. Jednocześnie Klienci ubiegający się o kredyt lub pożyczkę hipoteczną w ramach mPLANU mogą skorzystać z usług doradcy kredytowego w Centrach Kredytowych mBanku na terenie całej Polski.Od 1 września br. gwarantowane oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielanych w CHF wynosi 3,40%. Z promocji mogą skorzystać Klienci mBanku, którzy:- Złożą wniosek o mPLAN do końca br.- Przeznaczą uzyskane środki na refinansowanie kredytu spłacanego w innym  Banku   (okres spłaty refinansowanego kredytu jest nie krótszy niż 1 rok),- Przedstawią akt notarialny przeniesienia własności oraz opinię banku o przebiegu okresu spłaty kredytu,- W całym okresie kredytowania, nie występowali z wnioskiem o restrukturyzację kredytu.Korzystając z możliwości zaciągnięcia kredytu lub pożyczki walutowej, Klient

mBank – detaliczne ramię BRE Banku SA, w ramach promocji mPLAN-refinansowanie, gwarantuje oprocentowanie kredytu hipotecznego udzielanego w CHF na poziomie 3,40%. Jednocześnie Klienci ubiegający się o kredyt lub pożyczkę hipoteczną w ramach mPLANU mogą skorzystać z usług doradcy kredytowego w Centrach Kredytowych mBanku na terenie całej Polski.

Od 1 września br. gwarantowane oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielanych w CHF wynosi 3,40%. Z promocji mogą skorzystać Klienci mBanku, którzy:

– Złożą wniosek o mPLAN do końca br.

– Przeznaczą uzyskane środki na refinansowanie kredytu spłacanego w innym  Banku   (okres spłaty refinansowanego kredytu jest nie krótszy niż 1 rok),

– Przedstawią akt notarialny przeniesienia własności oraz opinię banku o przebiegu okresu spłaty kredytu,

– W całym okresie kredytowania, nie występowali z wnioskiem o restrukturyzację kredytu.

Korzystając z możliwości zaciągnięcia kredytu lub pożyczki walutowej, Klient nie jest zależny od zmian wartości złotówki na rynku międzybankowym w Polsce (WIBOR). Wybór waluty obcej wiąże się również z niższym oprocentowaniem kredytu. W przypadku przewalutowania kredytu, Klient nie ponosi kosztów prowizji.

Jednocześnie, od początku sierpnia br., preferencyjne oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielanych w PLN wynosi 7,50%, a prowizja przygotowawcza została obniżona do 1,5%.

http://www.mbank.com.pl/oferta/mplan/index.html

Filozofia mBanku oparta jest na wielokanałowym kontakcie z Klientami z wykorzystaniem: Internetu, mLinii, telefonu komórkowego, usługi SMS i WAP, mCzatu oraz Centrów Kredytowych.

Centra kredytowe – to obiekty mBanku usytuowane w głównych miastach Polski. W chwili obecnej CK mBanku znajdują się w: Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. W centrach kredytowych mBanku na każdego Klienta czeka osobisty doradca kredytowy, który opiekuje się Klinetem od momentu złożenia wniosku o mPlan do mementu jego przyznania. Indywidualni doradcy kredytowi służą informacją, radą i pomocą w zdobywaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania mPlanu, oraz przeprowadzają Klienta przez całą procedurę jego przyznania.

http://www.mbank.com.pl/przewodnik/centrum_kredytowe.html

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy