Wiercimy

Pomimo kryzysu konsumenci wybierają marki, które angażują się w pomoc potrzebującym.

Edelman opublikował wyniki badań goodpurpose™. Drugie ogólnoświatowe badanie postaw konsumentów wykonane przez instytut Strategy One, wchodzący w skład Edelman potwierdziło przywiązanie konsumentów do marek i firm, które realizują działania prospołeczne. 42% badanych uznało, że przy wyborze produktów tej samej jakości i w jednakowej cenie, społeczne zaangażowanie jest istotniejsze niż design, innowacja czy lojalność wobec marki.  Marki, które angażują się w działania prospołeczne mogą osiągnąć więcej, niż tylko wyróżnienie się na rynku. – powiedział Mitch Markson, prezes Edelman’s Global Consumer Brands i twórca goodpurpose™. Mogą dostarczyć swoim klientom „podwójną wartość”: produkt oraz poparcie dla idei, w którą wierzą. Rezultaty badania wskazują na to, że największą skuteczność mają programy Wspólnej Odpowiedzialności Społecznej Marki (Mutual Social Responsibility – MSR) w których firma działa wspólnie z konsumentem. Takie działanie tworzy znacznie

Edelman opublikował wyniki badań goodpurpose. Drugie ogólnoświatowe badanie postaw konsumentów wykonane przez instytut Strategy One, wchodzący w skład Edelman potwierdziło przywiązanie konsumentów do marek i firm, które realizują działania prospołeczne. 42% badanych uznało, że przy wyborze produktów tej samej jakości i w jednakowej cenie, społeczne zaangażowanie jest istotniejsze niż design, innowacja czy lojalność wobec marki.

 Marki, które angażują się w działania prospołeczne mogą osiągnąć więcej, niż tylko wyróżnienie się na rynku. – powiedział Mitch Markson, prezes Edelman’s Global Consumer Brands i twórca goodpurpose. Mogą dostarczyć swoim klientom „podwójną wartość”: produkt oraz poparcie dla idei, w którą wierzą. Rezultaty badania wskazują na to, że największą skuteczność mają programy Wspólnej Odpowiedzialności Społecznej Marki (Mutual Social Responsibility – MSR) w których firma działa wspólnie z konsumentem. Takie działanie tworzy znacznie silniejszy związek emocjonalny konsumenta z marką.

Trwający obecnie kryzys rynku finansowego i bankowego nie wpłynął negatywnie na postawy konsumentów związane z działalnością społeczną. 68% badanych deklaruje pozostanie przy marce w trakcie recesji, jeśli jest ona społecznie zaangażowana. Wyniki wskazują jednak n to, że  marki muszą lepiej informować o realizowanych akcjach społecznych, gdyż jedynie 40% badanych potrafiło wskazać firmę, która je prowadzi. Działania społeczne wpływają na efektywność działań promocyjnych  – 52% konsumentów poleciłoby markę społecznie zaangażowaną, a 54% pomogłoby wypromować produkt takiej marki. Jednym z najważniejszych elementów metodologii goodpurpose jest znalezienie odpowiedniego dla każdej marki obszaru społecznego, który będzie najlepiej dopasowany do brand equity. Konsumenci za najistotniejsze obszary uznali ochronę środowiska (88%), promocję zdrowia (86%), przeciwdziałanie ubóstwu (84%) i wyrównywanie szans edukacyjnych (82%).

Dodatkowe informacje na temat badania goodpurpose oraz wywiady z menadżerami marek zaangażowanych społecznie i wiadomości o społecznie aktywnych markach dostępne są na stronie GoodPurposeCommunity.com.

A to już wiesz?  mBank uruchomił Centrum Finansowe w Londynie

 

Źródło Edelman Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy