Wiercimy

Więcej do inwestowania

Centrum Oszczędzania – platforma finansowa MultiBanku pozwalająca na lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne – rozszerzyła swoją ofertę o kolejne Fundusze.- Od 20 grudnia Centrum Oszczędzania MultiBanku dysponuje 67 funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez 10 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych – mówi Daniel Wrzesiński, odpowiadający za projekt w MultiBanku – Dołączyły do nas fundusze PZU FIO Akcji NOWA EUROPA oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony.Centrum Oszczędzania MultiBanku ruszyło ponad dwa lata temu proponując 33 fundusze inwestycyjne zarządzane przez 6 Towarzystw. Dzisiejsza oferta jest jedną z najbogatszych na rynku i obejmuje ponad 60 lokat bankowych, 67 funduszy inwestycyjnych, w tym 2 fundusze funduszy (funds of funds), Rachunek oszczędnościowy MultiIKE, 7 IKE MultiFunduszy oraz IKE MultiUbezpieczenie.Klienci mogą lokować swoje oszczędności korzystając z pomocy doradców w Centrach Usług Finansowych MultiBanku lub poprzez Internet (www.multibank.pl), pozwalający na całkowicie bezpłatne zarządzanie własnymi finansami.PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ze względu na swoją

Centrum Oszczędzania ? platforma finansowa MultiBanku pozwalająca na lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne ? rozszerzyła swoją ofertę o kolejne Fundusze.

– Od 20 grudnia Centrum Oszczędzania MultiBanku dysponuje 67 funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez 10 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych ? mówi Daniel Wrzesiński, odpowiadający za projekt w MultiBanku ? Dołączyły do nas fundusze PZU FIO Akcji NOWA EUROPA oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony.

Centrum Oszczędzania MultiBanku ruszyło ponad dwa lata temu proponując 33 fundusze inwestycyjne zarządzane przez 6 Towarzystw. Dzisiejsza oferta jest jedną z najbogatszych na rynku i obejmuje ponad 60 lokat bankowych67 funduszy inwestycyjnych, w tym 2 fundusze funduszy (funds of funds), Rachunek oszczędnościowy MultiIKE, 7 IKE MultiFunduszy oraz IKE MultiUbezpieczenie.

Klienci mogą lokować swoje oszczędności korzystając z pomocy doradców w Centrach Usług Finansowych MultiBanku lub poprzez Internet (www.multibank.pl), pozwalający na całkowicie bezpłatne zarządzanie własnymi finansami.

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ze względu na swoją politykę inwestycyjną, łączy cechy funduszu akcji, papierów dłużnych oraz rynku pieniężnego. Inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w akcje.

PZU FIO Akcji NOWA EUROPA zaliczany jest do kategorii funduszy akcji zagranicznych. Fundusz polecany jest osobom oczekującym ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w dłuższym okresie i jednocześnie akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusz inwestuje powierzone środki w akcje oraz kwity depozytowe wyselekcjonowanych spółek giełdowych regionu europejskich rynków wschodzących, który obejmuje m.in. takie państwa jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Federacja Rosyjska, Turcja oraz republiki nadbałtyckie (Estonia, Litwa i Łotwa).

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Ubezpieczenia komunikacyjne Liberty Direct w ING

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy