Wiercimy

– Kredyt BRE-Emisja na zakup akcji Zakładów Azotowych Puławy SA

BRE Bank wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. przygotował dla Klientów Private Banking (obecnych i potencjalnych) kredyt na zakup akcji Zakładów Azotowych Puławy SA.Kredyt BRE-Emisja jest kredytem złotowym, udzielanym w formie bezgotówkowej jako przelew środków na rachunek pieniężny i rachunek papierów wartościowych Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku (warunkiem skorzystania z kredytu jest otwarcie rachunku w Domu Inwestycyjnym BRE Banku).Maksymalna wielkość kredytu BRE-Emisja na akcje ZA Puławy SA wynosi 1500 % środków własnych lub - w przypadku braku środków własnych – 1500% wartości portfela obejmującego środki pieniężne i papiery wartościowe znajdujące się na rachunku inwestycyjnym w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. Do wyceny wartości portfela brane są pod uwagę papiery wartościowe o najbezpieczniejszym ratingu – „A”. Minimalna wielkość kredytów to 250 000 zł. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR – 1 M powiększoną o 1,5 % marży.Prowizja przygotowawcza w przypadku kredytów w wysokości do 500.000 zł wynosi 0,25 %, a powyżej 500.000 zł – 0,2 %. Zabezpieczeniem kredytu

BRE Bank wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. przygotował dla Klientów Private Banking (obecnych i potencjalnych) kredyt na zakup akcji Zakładów Azotowych Puławy SA.

Kredyt BRE-Emisja jest kredytem złotowym, udzielanym w formie bezgotówkowej jako przelew środków na rachunek pieniężny i rachunek papierów wartościowych Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku (warunkiem skorzystania z kredytu jest otwarcie rachunku w Domu Inwestycyjnym BRE Banku).

Maksymalna wielkość kredytu BRE-Emisja na akcje ZA Puławy SA wynosi 1500 % środków własnych lub – w przypadku braku środków własnych ? 1500% wartości portfela obejmującego środki pieniężne i papiery wartościowe znajdujące się na rachunku inwestycyjnym w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. Do wyceny wartości portfela brane są pod uwagę papiery wartościowe o najbezpieczniejszym ratingu ? ?A?

Minimalna wielkość kredytów to 250 000 zł. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR ? 1 M powiększoną o 1,5 % marży.

Prowizja przygotowawcza w przypadku kredytów w wysokości do 500.000 zł wynosi 0,25 %, a powyżej 500.000 zł ? 0,2 %. 

Zabezpieczeniem kredytu jest blokada akcji zakupionych z kredytu i za środki własne, z możliwością ich sprzedaży lub blokada rachunku papierów wartościowych w Domu Inwestycyjnym BRE Banku, w przypadku korzystania z kredytu BRE-Emisja bez środków własnych.

Wnioski kredytowe będą przyjmowane w Wydziałach Inwestycji Klientów Prywatnych w Oddziałach BRE Banku w terminie od 3 do 6 października, uruchomienie kredytu nastąpi w dniu 10 października.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  InFakt uruchamia program Bug Bounty. Będą nagrody za wykrycie luk bezpieczeństwa

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy